vzw Karama Solidarity

Karama Solidarity wil graag vrede, menselijke waardigheid en duurzame menselijke ontwikkeling ondersteunen volgens de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.


 

  12.70 Aantal voltijds equivalenten personeel in 2021
  36 Vrijwilligers in 2021
Werkt rond
Waar
In België
Buiten België
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Afrika
Azië
Marokko
Mali
Niger
Ethiopië
Kenia
Bangladesh

Donorinfo

Op zoek naar duidelijke, objectieve en gedetailleerde gegevens over dit goede doel?

De rekeningen van deze organisatie zijn in alle transparantie en onafhankelijkheid geanalyseerd, toegelicht en gepubliceerd door Donorinfo.

Wat doet vzw Karama Solidarity ?

Karama Solidarity is actief op verschillende actiegebieden in het Noorden als in het Zuiden die elkaar aanvullen en versterken om de algemene doelstelling te bereiken, namelijk het verbeteren van de levensomstandigheden van de behoeftigen die in onzekerheid leven en het terugdringen van armoede.

In het kader van het actiegebied in het Zuiden komt Karama Solidarity tussen in verschillende bevoorrechte interventiesectoren van de Belgische ontwikkelingssamenwerking en draagt ​​ze bij tot  duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties volgens een geïntegreerde benadering van ontwikkeling:

  • Sociaal-economische ontwikkeling; het creëren van inkomstengenererende activiteiten (IGA) en ondernemerschap, toegang tot onderwijs voor kinderen,  zelfredzaamheid en empowerment van de behoeftigen
  • Ondersteuning en respect voor kinderrechten
  • Toegang tot water en sanitatie voorzieningen (WASH)
  • Gezondheid, onderwijs en voedselzekerheid
  • Versterking van de vaardigheden van lokale associaties en instellingen om de doeltreffendheid van hun acties ten gunste van hun sociale missie te verbeteren
Laatste wijziging: 15/11/2023
Afbeelding
présentation

Hoe kan je vzw Karama Solidarity helpen?

Opbrengsten in 2021

  €5.134.123 Particuliere giften en bedrijfsmecenaat
  €7.301 Overheidssubsidies
  €9.585 Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen
  €3.693 Andere bedrijfsopbrengsten