Klasbak vzw

Klasbak is een netwerkorganisatie en expertisecentrum voor educatie in detentie.

Wij zijn de Vlaamse afdeling van de European Prison Education Association (EPEA).

Om gedetineerden te ondersteunen in hun voorbereiding op het leven na detentie, werkt Klasbak aan vier werven: de lerende gevangenis, de brug binnen buiten, participatie en digitalisering.

  0.00 Aantal voltijds equivalenten personeel in 2022
  10 Vrijwilligers in 2022
Werkt rond
Waar
In België
Antwerpen
Vlaams-Brabant
West-Vlaanderen
Oost-Vlaanderen
Limburg
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Donorinfo

Op zoek naar duidelijke, objectieve en gedetailleerde gegevens over dit goede doel?

De rekeningen van deze organisatie zijn in alle transparantie en onafhankelijkheid geanalyseerd, toegelicht en gepubliceerd door Donorinfo.

Wat doet Klasbak vzw?

Onze visie

De samenleving beschouwt gedetineerden als volwaardige burgers en detentie als een context waarin kansen worden gecreëerd en gegrepen. Detentie vindt plaats in een lerende, participatieve en digitale omgeving, gericht op herstel en re-integratie. De gedetineerde mens staat hierin centraal.

Bijna elke gedetineerde komt ooit vrij. Daarom moet een gedetineerde vanaf dag één van de detentie de hulp en mogelijkheden krijgen om zich voor te bereiden op een terugkeer in de maatschappij. Leren is daar een belangrijk onderdeel van. Leren tijdens detentie biedt gedetineerden immers handvatten: handvatten om te groeien, om zich te versterken en om uiteindelijk bij te dragen aan de samenleving.

Leren in de gevangenis is ons vertrekpunt om:

• Het netwerk van stakeholders te verbinden.
• Expertise met elkaar te delen.
• Onderlinge samenwerking met de stakeholders op te zoeken en te co-creëren.
• De stakeholders te inspireren en stimuleren.

Zo verspreiden we innovatieve praktijken uit gevangenissen via onze veelvuldig gelezen ‘bakberichten’. Via deze nieuwsbrief bereiken we meer dan 500 lezers die op een of andere manier betrokken zijn rond leren en detentie. We organiseren ook "Bakbreaks", netwerkmomenten waar we elkaar en elkaars' werk leren kennen en uitwisselen. In 2021 waren er 4 Bakbreaks (o.a. rond digitalisering en werk in/na vrijlating). We zijn ook een brugfiguur tussen onderzoekers en praktijk.


Teksten en foto's worden door de organisaties gewijzigd.
Laatste wijziging door de organisatie: 17/04/2024

Hoe kan je Klasbak vzw helpen?

Opbrengsten in 2022

  €4.630 Particuliere giften en bedrijfsmecenaat
  €567 Overheidssubsidies
  €0 Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen
  €210 Andere bedrijfsopbrengsten
Klasbak vzw

Frederik de Merodestraat 27
2800 Mechelen
België

info@klasbak.net