Persephone vzw

Van stereotypen naar volwaardig burgerschap voor vrouwen met een handicap

We stimuleren en inspireren elkaar. Bovendien doen we aan belangenbehartiging en sensibilisatie.

  0.00 Aantal voltijds equivalenten personeel in 2022
  13 Vrijwilligers in 2022
Werkt rond
Waar
In België
Antwerpen
Vlaams-Brabant
West-Vlaanderen
Oost-Vlaanderen
Limburg

Donorinfo

Op zoek naar duidelijke, objectieve en gedetailleerde gegevens over dit goede doel?

De rekeningen van deze organisatie zijn in alle transparantie en onafhankelijkheid geanalyseerd, toegelicht en gepubliceerd door Donorinfo.

Wat doet Persephone vzw?

De missie van Persephone

De vzw Persephone is ontstaan vanuit de vaststelling dat er binnen de bestaande gehandicaptenverenigingen doorgaans te weinig aandacht voor de vrouw is en binnen de bestaande vrouwenwerkingen te weinig aandacht voor het aspect handicap. Tot vandaag is Persephone de enige vzw die zich rond dit onderwerp heeft georganiseerd in België.
Persephone werkt voor en door vrouwen met een handicap en wil hen met elkaar in contact brengen om ervaringen uit te wisselen. De vzw wil ook bijdragen aan een positieve beeldvorming en stelt haar deskundigheid ter beschikking van personen en instellingen die er nood aan hebben. De vzw behartigt ook de belangen van vrouwen met een handicap, o.a. rond intrafamiliaal geweld, en behandelt thema's als privacy en hulp, assertiviteit en zelfredzaamheid, geweld tegen vrouwen, recht op seksualiteit, recht op moederschap en recht op werkgelegenheid.

Wat doet Persephone?

  • Onthaal van vrouwen met een handicap die problemen ervaren of een luisterend oor nodig hebben, individueel of in praatgroep
  • Uitbouwen van een netwerk van moeders met een handicap, om ervaringen uit te wisselen
  • Filosofiedagen en gespreksnamiddagen: deze dagen worden door de vzw georganiseerd, met kleine groepjes deelnemers en deskundige sprekers.
  • Cursussen weerbaarheid en zelfverdediging op maat 
  • Voordrachten geven voor scholen en verenigingen, met dansfilm 'Bewogen dromen'
  • Belangenbehartiging m.b.v. onze boeken rond geweld


Teksten en foto's worden door de organisaties gewijzigd.
Laatste wijziging door de organisatie: 12/06/2024

1. Persephone doet mij nadenken over welke manier vrouwen kracht verzamelen om toch door te gaan. 

2. Niet te veel luisteren naar alle beperkingen die mensen vinden dat je zou moeten hebben.

1: Elisabeth Kinnaer, Tienen 2: Ann Van den Buys, Antwerpen. Leden van Persephone

Hoe kan je Persephone vzw helpen?

 

Persephone is de eerste en nog steeds enige organisatie in België voor en door vrouwen met een beperking. Als wij geen aandacht schenken aan onze specifieke situatie, doet niemand het!

 

mensen afhalen aan het station

activiteiten opzetten om Persephone bekend te maken

Je vindt ons ook terug op volgende platformen:

Opbrengsten in 2022

  €335 Particuliere giften en bedrijfsmecenaat
  €0 Overheidssubsidies
  €3.727 Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen
  €330 Andere bedrijfsopbrengsten
Persephone vzw

Solvynsstraat 30
2018 Antwerpen
België

info@persephonevzw.org