WSM vzw

Waardig werk en sociale bescherming voor iedereen, overal ter wereld.

Wereldwijd kunnen drie op de vier mensen niet waardig leven van hun harde werk. Nog meer mensen moeten zich zien te redden als ze ziek, werkloos of oud zijn. Waardig werk en sociale bescherming zijn de beste garantie tegen armoede en uitsluiting. En daar maakt WSM dagelijks werk van! 

  36.70 Aantal voltijds equivalenten personeel in 2022
  100 Vrijwilligers in 2022
Werkt rond
Waar
In België
Buiten België
Afrika
Azië
Europa
Zuid-Amerika

Donorinfo

Op zoek naar duidelijke, objectieve en gedetailleerde gegevens over dit goede doel?

De rekeningen van deze organisatie zijn in alle transparantie en onafhankelijkheid geanalyseerd, toegelicht en gepubliceerd door Donorinfo.

Wat doet WSM vzw?

Opkomen voor het recht op waardig werk en op sociale bescherming; armoede en uitsluiting bestrijden en voorkomen; daar maakt WSM dagelijks werk van.

Wereldwijd kunnen drie op de vier mensen niet waardig leven van hun harde werk. Nog meer mensen moeten zich zien te redden als ze ziek, werkloos of oud zijn. Nochtans zijn waardig werk en sociale bescherming geen privileges, het zijn mensenrechten. Bovendien zijn ze de beste garantie tegen armoede en uitsluiting. WSM werkt samen met bijna 100 sociale bewegingen in 24 landen in Afrika, Azië, Latijns-Amerika en België: vakbonden, mutualiteiten, microkredietinstellingen, vrouwen-, jongeren- en ouderenorganisaties.

Deze organisaties zijn de motor van verandering op het terrein:

  • een leefbaar loon voor de stiksters van onze kledij in Bangladesh,
  • betaalbare medische zorgen voor boeren in Mali,
  • een opleiding tot bakker voor jongeren in Guatemala,
  • een veilige werkplek voor mijnwerkers in de Democratische Republiek Congo.

Maar echte en langdurige verandering vereist een mondiaal engagement en een globale aanpak. Daarom verbindt WSM haar partners in een netwerk (met elkaar) in de landen zelf maar ook continentaal en internationaal zodat we samen luider klinken wanneer we onze fundamentele rechten opeisen.

Samen eisen we dat politiek en economie de mens opnieuw centraal stellen en daarbij de grenzen van onze planeet respecteren.

Doe mee!  Met jouw stem erbij klinken we nog luider.


Teksten en foto's worden door de organisaties gewijzigd.
Laatste wijziging door de organisatie: 12/06/2024

Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world.

Twijfel er nooit aan dat een kleine groep betrokken en toegewijde burgers de wereld kan veranderen.

Margaret Mead – antropologe

Hoe kan je WSM vzw helpen?

Opbrengsten in 2022

  €2.966.904 Particuliere giften en bedrijfsmecenaat
  €7.466.778 Overheidssubsidies
  €4.865 Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen
  €75.774 Andere bedrijfsopbrengsten