Het Open Poortje vzw

Het Open Poortje zet zich in voor het welzijn van kinderen en gezinnen in nood.

We willen gezinnen en kinderen terug verbinden met zichzelf, elkaar en de samenleving.  Dit doen we door in te zetten op sterke (wetenschappelijk onderbouwde) modules die zoveel mogelijk preventief zijn, die gericht zijn naar gezinnen met jonge kinderen en die vertrekken vanuit respect.

 

  78.00 Aantal voltijds equivalenten personeel in 2023
  60 Vrijwilligers in 2023
Werkt rond
Waar
In België
Antwerpen
Oost-Vlaanderen

Donorinfo

Op zoek naar duidelijke, objectieve en gedetailleerde gegevens over dit goede doel?

De rekeningen van deze organisatie zijn in alle transparantie en onafhankelijkheid geanalyseerd, toegelicht en gepubliceerd door Donorinfo.

Wat doet Het Open Poortje vzw?

De missie van het Open Poortje

Het Open Poortje helpt gezinnen met jonge kinderen in problemen.

 

Wat doet het Open Poortje?

Het Open Poortje werkt in Antwerpen en het Waasland met gezinnen met jonge kinderen waar thuis problemen zijn.

  • De meeste gezinnen begeleiden we thuis; daar proberen we het pedagogisch welzijn te herstellen.  Meestal wordt ook aandacht besteed aan andere levensdomeinen die het welzijn in het gezin verstoren; geweld, armoede, psychische problemen,...
  • Als het thuis niet lukt of/en onveilig is, vangt het Open Poortje ook kinderen tijdelijk op in 2 kleinschalige centra (dag en nacht). De begeleiding probeert de krachten bij de ouders te versterken, zodat ze terug de zorg voor hun kinderen kunnen opnemen 
  • Via de STOP-methodiek (www.stop4-7.be) gaan we gedragsproblemen bij jonge kinderen bijsturen, dit samen met ouders en leerkracht.
  • Veel kleuter- en lagere scholen vragen om pedagogische hulp in drukke klassen. Via de Raketmethodiek voorzien we trainingen in de klas rond het versterken van sociale vaardigheden (www.raketvlaanderen.com).
  • De Tuimelmodule (www.detuimel.be) is een dagcentrum voor kwetsbare ouders met zeer jonge kinderen.  We versterken de hechting tss ouder en het jonge kind. 

Het Open Poortje werkt met een aantal basisprincipes:

  • wederzijds respect
  • het welzijn van het kind
  • een open agenda
  • we zetten in op een netwerk rond het gezin, waar nodig. 

 


Teksten en foto's worden door de organisaties gewijzigd.
Laatste wijziging door de organisatie: 04/06/2023

Hoe kan je Het Open Poortje vzw helpen?

Opbrengsten in 2023

  €69.286 Particuliere giften en bedrijfsmecenaat
  €6.393.936 Overheidssubsidies
  €20.811 Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen
  €64.297 Andere bedrijfsopbrengsten
Het Open Poortje vzw

Puttenhoflaan 25
2970 Schilde
België

arnold@hetopenpoortje.be