Stichting Sint-Jan, stichting van openbaar nut

Hulp en steun aan kansarme personen die in de Sint-Janskliniek (Brussel) verblij

Bijdragen tot een humanere hospitalisering, patiëntjes in de pedopsychiatrische afdeling van de Sint-Janskliniek helpen om hun lijden draaglijker te maken, strijd tegen de uitsluiting van personen die niet voldoende inkomen hebben om een minimale medische controle te kunnen betalen. 

  0.00 Aantal voltijds equivalenten personeel in 2022
  9 Vrijwilligers in 2022
Werkt rond
Waar
In België
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Donorinfo

Op zoek naar duidelijke, objectieve en gedetailleerde gegevens over dit goede doel?

De rekeningen van deze organisatie zijn in alle transparantie en onafhankelijkheid geanalyseerd, toegelicht en gepubliceerd door Donorinfo.

Wat doet Stichting Sint-Jan, stichting van openbaar nut?

Steun in de pedopsychiatrische afdeling Domino

  • Recreative activiteiten: de Stichting Sint-Jan zorgt ervoor dat jaarlijks zo'n 100 kinderen (3-12 jaar) die een zware psychologische last met zich dragen en in de pedopsychiatrische afdeling Domino verblijven, aan therapie-ondersteunende activiteiten kunnen deelnemen, zoals bijvoorbeeld muziekateliers, hippotherapie, plastische kunst, pottenbakkerij; de stichting zorgt ook voor de aanschaf van didactisch materiaal en het vervoer van en naar de centra waar de activiteiten plaatsvinden (zee, boerderij, zwembad,...). De stichting neemt de helft van de lonen van de coördinator en de psychologe voor haar rekening.

  • Inrichten van lokalen/ruimtes : de stichting betaalt voor de inrichting van lokalen waar activiteiten kunnen plaatsvinden, een aangepaste isoleerruimte voor een kind dat in crisis verkeert, en een permanente speelruimte op het dak van de Sint-Janskliniek uitsluitend voorbehouden voor de kinderen die er in de psychopediatrische afdeling verblijven. 

Strijd tegen de uitsluiting

  • Medische zorg: de stichting Sint-Jan neemt de kosten van medische zorgen voor haar rekening, wanneer de patiënten in kwestie niet voldoende inkomen hebben om zelfs nog maar een minimale medische controle te betalen. De stichting is reeds meerdere keren tussengekomen voor gehospitaliseerde kinderen of volwassenen, die zich onder de radar van de sociale zekerheid bevinden, en dit in overleg met de sociale dienst van de Sint-Jankliniek.


Teksten en foto's worden door de organisaties gewijzigd.
Laatste wijziging door de organisatie: 08/06/2023

Hoe kan je Stichting Sint-Jan, stichting van openbaar nut helpen?

Opbrengsten in 2022

  €46.216 Particuliere giften en bedrijfsmecenaat
  €0 Overheidssubsidies
  €55.695 Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen
  €0 Andere bedrijfsopbrengsten
Stichting Sint-Jan, stichting van openbaar nut

Asstraat, 1
1000 Brussels
België