Handicap International vzw

Help deze organisatie die zich inzet voor mensen met een handicap en andere kwet

  16.30 Aantal voltijds equivalenten personeel in 2022
  89 Vrijwilligers in 2022
Werkt rond
Waar
Buiten België
Afrika
Noord-Amerika
Azië
Europa
Zuid-Amerika

Donorinfo

Op zoek naar duidelijke, objectieve en gedetailleerde gegevens over dit goede doel?

De rekeningen van deze organisatie zijn in alle transparantie en onafhankelijkheid geanalyseerd, toegelicht en gepubliceerd door Donorinfo.

Wat doet Handicap International vzw?

De missie van HI

Handicap International is een internationale hulporganisatie die onafhankelijk en onpartijdig tussenkomt in situaties van armoede en uitsluiting, bij conflicten en natuurrampen. Onze organisatie onderneemt actie voor personen met een handicap en kwetsbare bevolkingsgroepen. Het is onze missie om aan hun basisbehoeften tegemoet te komen, hun leefomstandigheden te verbeteren en respect te promoten voor hun waardigheid en hun fundamentele rechten.

Wat doet HI?

HI is actief met 441 projecten in 61 landen in Azië, Zuid- en Centraal-Amerika, Afrika en het Midden-Oosten.

 • Protheses leveren en revalidatiezorg verlenen: HI levert orthopedisch materiaal, organiseert bijeenkomsten voor revalidatiezorg en psychologische ondersteuning. Zo wil het de autonomie vergroten van personen die getroffen worden door ziekte en van slachtoffers van ongevallen, natuurrampen of gewapende conflicten.
 • Hulp bieden in noodsituaties: al te vaak worden personen met een handicap vergeten bij crisissituaties die gepaard gaan met natuurrampen of gewapende conflicten. HI verleent zorg, levert het meest essentiële materiaal en biedt psychologische ondersteuning aan slachtoffers.
 • Oorzaken van handicaps voorkomen: diabetes, polio, epilepsie, ondervoeding … HI leidt plaatselijk personeel op, onderneemt acties om oorzaken van handicaps te voorkomen en voert...


Teksten en foto's worden door de organisaties gewijzigd.
Laatste wijziging door de organisatie: 17/06/2024

Hoe kan je Handicap International vzw helpen?

 

Uw donatie maakt een verschil in bijna 60 landen

 • Voor 12 euro per maand, draagt u bij aan een prothese voor 3 kinderen ieder jaar
 • Een donatie van 100 euro stelt een kind in staat een rolstoel te krijgen waardoor het onafhankelijk kan zijn.

Onze begunstigden over de hele wereld

 • 3.969.593 rechtstreekse begunstigden in 2020
 • 12.975.481 indirecte begunstigden in 2020
 

Word vrijwilliger

We zijn op zoek naar alle soorten profielen:

 • Administratieve ondersteuning
 • Logistiek medewerker
 • Vertaler, tolk
 • Organisator
 • Animator
 • Expert digitale communicatie
 • Creatieve personen

Opbrengsten in 2022

  €3.779.329 Particuliere giften en bedrijfsmecenaat
  €6.640.454 Overheidssubsidies
  €60 Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen
  €464.149 Andere bedrijfsopbrengsten