Caritas International België vzw

Duurzame oplossingen voor slachtoffers van conflicten, rampen, armoede, migratie

Caritas International ondersteunt slachtoffers van geweld, natuurrampen en armoede, in hun eigen land of op de vlucht, in samenwerking met haar  nationale en internationale netwerken.  Ze helpt de meest kwetsbaren en begeleidt hen in hun zoektocht naar duurzame oplossingen. 

  134.00 Aantal voltijds equivalenten personeel in 2022
  N/A Vrijwilligers in 2022
Werkt rond
Waar
In België
Buiten België
Antwerpen
Vlaams-Brabant
Waals-Brabant
Henegouwen
Luik
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Afrika
Azië
Europa
Zuid-Amerika
België
DR Congo
Burundi
Ethiopië
Niger
Burkina Faso
Oeganda
Palestijns Gebied

Donorinfo

Op zoek naar duidelijke, objectieve en gedetailleerde gegevens over dit goede doel?

De rekeningen van deze organisatie zijn in alle transparantie en onafhankelijkheid geanalyseerd, toegelicht en gepubliceerd door Donorinfo.

Afbeelding
Geïntegreerde competitieve en continue familiale landbouw in Burundi: een aanpak die de kleine landbouwer toelaat om zijn perceel te ontwikkelen en meer opbrengst te hebben zonder negatieve impact.

Wat doet Caritas International België vzw?

De missie van Caritas International België

In het buitenland

  • Humanitaire hulp voor kwetsbare slachtoffers van rampen en conflicten; 
  • Heropbouw en ontwikkeling met focus op het beperken van humanitaire crisissen; 
  • Plattelandsontwikkeling met focus op agro-ecologie en alternatieven voor inkomstenverwerving buiten de landbouw; 
  • Ondersteuning van organisaties van de civiele samenleving. 

 

In België

  • Opvang en begeleiding van verzoekers om internationale bescherming (asielzoekers) met een kwetsbaar profiel; 
  • Ondersteuning bij integratie van erkende vluchtelingen; 
  • Eerstelijnszorg voor migranten, gezinshereniging, bezoek aan gesloten centra; 
  • Opvang, begeleiding en voogdij niet-begeleide minderjarige vreemdelingen; 
  • Begeleiding bij vrijwillige terugkeer en duurzame re-integratie in het land van herkomst; 
  • Sensibilisering, wereldburgerschapseducatie en beleidsbeïnvloeding. 

 


Teksten en foto's worden door de organisaties gewijzigd.
Laatste wijziging door de organisatie: 12/06/2024

Hoe kan je Caritas International België vzw helpen?

 

Humanitaire rampen maken miljoenen slachtoffers wereldwijd. Wanneer een crisis meedogenloos toeslaat, is het broodnodig om snel te handelen en slachtoffers te beschermen: de hongersnood te stoppen, zorgen dat er terug drinkbaar water is, zodat mensen niet omkomen van dorst. En ervoor te zorgen dat verspreiding van ziektes een halt wordt toegeroepen. Jouw gift redt mensenlevens en zorgt ervoor dat slachtoffers hun leven opnieuw in eigen handen kunnen nemen.

 

1. Zet je in als parochie of groep in je gemeente

In vele gemeentes starten lokale vrijwilligersgroepen op om vluchtelingen die er zich vestigen te begeleiden en te verwelkomen.

2. Help in ons opvangcentrum voor asielzoekers in Scherpenheuvel

3. Word solidaire huiseigenaar!  Waarom niet aan een vluchteling of vluchtelingengezin verhuren? Je biedt hen zo de eerste noodzakelijke stap tot integratie.

Opbrengsten in 2022

  €9.419.582 Particuliere giften en bedrijfsmecenaat
  €26.179.753 Overheidssubsidies
  €0 Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen
  €176.109 Andere bedrijfsopbrengsten