Fietsersbond vzw

Behartigt de belangen van alle fietsers in Vlaanderen en Brussel

We luisteren naar alle fietsers en bijna fietsers. We spreken in naam van jullie. We informeren jullie. We activeren jullie via acties en campagnes. Om zo fietsen vanzelfsprekend te maken en de drempels die er ook vandaag nog zijn om te fietsen weg te werken.

  13.60 Aantal voltijds equivalenten personeel in 2022
  1325 Vrijwilligers in 2022
Werkt rond
Waar
In België
Antwerpen
Vlaams-Brabant
West-Vlaanderen
Oost-Vlaanderen
Limburg
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Donorinfo

Op zoek naar duidelijke, objectieve en gedetailleerde gegevens over dit goede doel?

De rekeningen van deze organisatie zijn in alle transparantie en onafhankelijkheid geanalyseerd, toegelicht en gepubliceerd door Donorinfo.

Afbeelding
Twee kinderen in roze T-shirt fietsen naar camera toe

Wat doet Fietsersbond vzw ?

De Fietsersbond behartigt de belangen van alle fietsers in Vlaanderen en Brussel om fietsen vanzelfsprekend te maken. Onafhankelijk en met de steun van 23.000 leden, 1.200 vrijwilligers en 108 lokale Fietsersbondafdelingen en bondgenoten.

De Fietsersbond organiseert acties, initiatieven en campagnes en biedt structurele ondersteuning aan de 108 lokale afdelingen om de fietsveiligheid en -infrastructuur in Vlaanderen en Brussel te verbeteren door:

  • pijnpunten in de weginfrastructuur in kaart te brengen.
  • in te zetten op veilige fietsenstallingen.
  • meer data over fietsgebruik, -infrastructuur en -ongevallen te verzamelen.
  • een fijnmazig fietsroutenetwerk te ontwikkelen. 
  • bedrijvenzones te ontsluiten voor de fiets.
  • een snellere besteding te stimuleren van de budgetten voor fietsveiligheid.


Teksten en foto's worden door de organisaties gewijzigd.
Laatste wijziging door de organisatie: 12/06/2024

Hoe kan je Fietsersbond vzw helpen?

 

Met jou erbij, staan we sterker in onze acties voor een veilige en aangename fietsomgeving.
Je kan kiezen om:

  • lid te worden voor 23 € per jaar.
  • met je gezin lid te worden voor 30 € per jaar.
  • een maandelijkse gift te doen van 3,5 €, 5 € of 15 € per maand.
  • een eenmalige gift te doen.

Opbrengsten in 2022

  €124.326 Particuliere giften en bedrijfsmecenaat
  €404.998 Overheidssubsidies
  €51.277 Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen
  €7.403 Andere bedrijfsopbrengsten