Fietsersbond vzw

Behartigt de belangen van alle fietsers in Vlaanderen en Brussel

We luisteren naar alle fietsers en bijna fietsers. We spreken in naam van jullie. We informeren jullie. We activeren jullie via acties en campagnes. Om zo fietsen vanzelfsprekend te maken en de drempels die er ook vandaag nog zijn om te fietsen weg te werken.

  8.80 aantal werknemers
  900 aantal vrijwilligers
werkt rond
Mentale gezondheid
Gelijke kansen
Veiligheid, geborgenheid en een toekomst voor elk kind
Natuur- en milieubescherming
Sport, vrije tijd en cultuur voor iedereen
in
Antwerpen
Vlaams-Brabant
West-Vlaanderen
Oost-Vlaanderen
Limburg
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Donorinfo

Op zoek naar duidelijke, objectieve en gedetailleerde gegevens over dit goede doel?

De rekeningen van deze organisatie zijn in alle transparantie en onafhankelijkheid geverifieerd, toegelicht en gepubliceerd door Donorinfo.

Afbeelding
Twee kinderen in roze T-shirt fietsen naar camera toe

Wat doet Fietsersbond vzw ?

De Fietsersbond behartigt de belangen van alle fietsers in Vlaanderen en Brussel om fietsen vanzelfsprekend te maken. Onafhankelijk en met de steun van 23.000 leden, 1.200 vrijwilligers en 108 lokale Fietsersbondafdelingen en bondgenoten.

De Fietsersbond organiseert acties, initiatieven en campagnes en biedt structurele ondersteuning aan de 108 lokale afdelingen om de fietsveiligheid en -infrastructuur in Vlaanderen en Brussel te verbeteren door:

  • pijnpunten in de weginfrastructuur in kaart te brengen.
  • in te zetten op veilige fietsenstallingen.
  • meer data over fietsgebruik, -infrastructuur en -ongevallen te verzamelen.
  • een fijnmazig fietsroutenetwerk te ontwikkelen. 
  • bedrijvenzones te ontsluiten voor de fiets.
  • een snellere besteding te stimuleren van de budgetten voor fietsveiligheid.

Hoe kan je Fietsersbond vzw helpen?

 

Met jou erbij, staan we sterker in onze acties voor een veilige en aangename fietsomgeving.
Je kan kiezen om:

  • lid te worden voor 23 € per jaar.
  • met je gezin lid te worden voor 30 € per jaar.
  • een maandelijkse gift te doen van 3,5 €, 5 € of 15 € per maand.
  • een eenmalige gift te doen.

Opbrengsten in 2020

  €289.683 Particuliere giften en bedrijfsmecenaat
  €649.403 Overheidssubsidies
  €9.004 Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen
  €5.683 Andere bedrijfsopbrengsten