OKRA, trefpunt 55+

OKRA is een open vereniging van, voor en door senioren.

OKRA speelt, vanuit burgerlijk perspectief, haar rol in het maatschappelijk middenveld als belangenbehartiger voor en met 55-plussers. OKRA is een beweging die actie onderneemt voor een duurzame, zorgzame, solidaire, inclusieve en waardevolle samenleving, met een plaats voor senioren.

  69.26 Aantal voltijds equivalenten personeel in 2022
  13500 Vrijwilligers in 2022
Werkt rond
Waar
In België
Antwerpen
Vlaams-Brabant
West-Vlaanderen
Oost-Vlaanderen
Limburg
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Donorinfo

Op zoek naar duidelijke, objectieve en gedetailleerde gegevens over dit goede doel?

De rekeningen van deze organisatie zijn in alle transparantie en onafhankelijkheid geanalyseerd, toegelicht en gepubliceerd door Donorinfo.

Afbeelding
Senioren aan het wandelen in de natuur
OKRA vzw

Wat doet OKRA, trefpunt 55+?

OKRA organiseert activiteiten voor jou, voor mij, voor iedereen. Contact en vriendschap staan hierbij centraal.
De activiteiten zijn even verscheiden als er ouderen zijn. Bij OKRA beleef je cultuur én educatie: voordrachten, cursussen, computeropleidingen, filmfora, bezoeken aan musea, optredens, kunstateliers, etc. Plezant bewegen met OKRA-SPORT+ kan natuurlijk ook! 

OKRA is actief in Vlaanderen en Brussel en heeft 1050 lokale trefpunten, met aan het stuur meer dan 15.000 gemotiveerde en trouwe vrijwilligers. Als open ouderenbeweging slaat OKRA bruggen naar (kwetsbare) mensen en groepen en komt op tegen uitsluiting, zet actief in op het uitwerken van alternatieven om het wij-zij-denken te doorbreken.

Bij OKRA kun je ook terecht voor vragen en advies over je pensioen, zorg, mobiliteit, wonen of andere thema’s die je aanbelangen.
OKRA laat de stem van de 55-plussers horen daar waar er beslissingen worden genomen en informeert via het OKRA-magazine, OKRA-tv, podcasts, nieuwsbrieven en pers. 

 

 


Teksten en foto's worden door de organisaties gewijzigd.
Laatste wijziging door de organisatie: 12/06/2024

Afbeelding rechtsboven: OKRA vzw

"Het engagement dat ik miste in mijn carrière haal ik nu bij OKRA"

Wim Declerck - OKRA Houthalen

Hoe kan je OKRA, trefpunt 55+ helpen?

 

OKRA zet sterk in op projecten rond zorg, digitalisering, mobiliteit, vereenzaming, maatschappelijk engagement, ... 
Via deze projectwerking, groot of klein, lokaal of overkoepelend, realiseert OKRA een meerwaarde voor de hele samenleving.
Met jouw gift verzeker je mee de toekomst en verdere uitbouw van onze dienstverlening. 

Opbrengsten in 2022

  €22.830 Particuliere giften en bedrijfsmecenaat
  €4.849.430 Overheidssubsidies
  €1.132.077 Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen
  €75 Andere bedrijfsopbrengsten