Pedagogisch Centrum Wagenschot

Begeleiding op maat voor jongeren met gedrags- en emotionele stoornissen

Wij willen 

kwaliteitsvolle partners zijn in de zorg, opleiding en opvoeding van kinderen, jongeren en jongvolwassenen én hun context.

Wij richten ons tot jongeren met gedrags- en emotionele problemen en/of autisme spectrum stoornissen. 

  149.90 Aantal voltijds equivalenten personeel in 2022
  0 Vrijwilligers in 2022
Werkt rond
Waar
In België
Oost-Vlaanderen

Donorinfo

Op zoek naar duidelijke, objectieve en gedetailleerde gegevens over dit goede doel?

De rekeningen van deze organisatie zijn in alle transparantie en onafhankelijkheid geanalyseerd, toegelicht en gepubliceerd door Donorinfo.

Afbeelding
Pedagogisch Centrum Wagenschot

Wat doet Pedagogisch Centrum Wagenschot?

De missie van Wagenschot

Kansen creëren met jongeren en hun sociale context - kansen bieden tot zelfontplooiing, kansen voor een positieve maatschappelijke integratie en kwaliteit van leven - dit doen met een blik op de toekomst - een veilige haven zijn voor jongeren - een gedreven, innoverende en lerende organisatie zijn.
 

Wat doet Wagenschot?

Wij zijn een pluralistische, erkende en vergunde zorgaanbieder voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen met (een vermoeden van) gedrags- en emotionele problemen, al dan niet in combinatie met andere beperkingen.

Wij doen dit middels een breed zorgaanbod: residentieel, mobiel en ambulant. We werken op maat en trachten ons aan te passen aan de zorgbehoefte en zorgvraag van elke cliënt. We streven naar een warm en uitnodigend opvoedingsklimaat, waarbij we inzetten op de sterktes, talenten en kwaliteiten van mensen. Integrale kwaliteitszorg is de motor van ons streven naar continue verbetering.

 

Het Multifunctioneel Centrum zelf is niet-rechtstreeks toegankelijk: jongeren dienen over een passende jeugdhulpbeslissing van de Intersectorale Toegangspoort te beschikken. Er zijn twee vestigingen sedert 1 januari 2018 : MFC Wagenschot in Nazareth Eke en MFC Heynsdaele in Ronse (meer detail zie onze website : www.wagenschot.be)


Teksten en foto's worden door de organisaties gewijzigd.
Laatste wijziging door de organisatie: 12/06/2024

Samen sterker in het creëren van kansen!

Pedagogisch Centrum Wagenschot

Hoe kan je Pedagogisch Centrum Wagenschot helpen?

 

Giften zijn meer dan welkom (vanaf een bedrag van €40 krijgt u een fiscaal attest). 

Dankzij giften kunnen we heel wat extra zaken aanbieden waarvoor de subsidies alleen ontoereikend zijn, zoals bv. vrijetijdsbesteding, kleding, schoolbenodigdheden, leuke kampen, een uitstapje,... 

Opbrengsten in 2022

  €32.774 Particuliere giften en bedrijfsmecenaat
  €10.834.457 Overheidssubsidies
  €128.145 Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen
  €130.799 Andere bedrijfsopbrengsten
Pedagogisch Centrum Wagenschot

Steenweg 2
9810 Eke-Nazareth
België

info@wagenschot.be