Uilenspel VZW

Schoolse ondersteuning aan kinderen met een maatschappelijke kwetsbaarheid

Uilenspel streeft naar een solidaire en inclusieve samenleving met gelijke kansen voor iedereen. We stimuleren actief burgerschap, vormen en verbinden vrijwilligers die gezinnen in een maatschappelijk kwetsbare situatie ondersteunen.

  8.80 Aantal voltijds equivalenten personeel in 2023
  523 Vrijwilligers in 2023

Donorinfo

Op zoek naar duidelijke, objectieve en gedetailleerde gegevens over dit goede doel?

De rekeningen van deze organisatie zijn in alle transparantie en onafhankelijkheid geanalyseerd, toegelicht en gepubliceerd door Donorinfo.

Wat doet Uilenspel VZW?

Vrijwilligers gaan 1 uur per week langs bij een gezin met een maatschappelijke kwetsbaarheid. Ze helpen kinderen bij schoolse vaardigheden en werken aan zelfvertrouwen, motivatie en veerkracht. Daarnaast bouwen ze een vertrouwensband op met heel het gezin. Ze helpen bij uiteenlopende vragen en nemen hen mee naar activiteiten uit de buurt.


Teksten en foto's worden door de organisaties gewijzigd.
Laatste wijziging door de organisatie: 19/03/2024

Afbeelding
Begeleider met kindje Uilenspel

'Door Marie heb ik goede punten op school. Elke week ga ik nu ook met mama naar de bibliotheek sinds Marie er is.’

Amelia (7 jaar)

Hoe kan je Uilenspel VZW helpen?

 

Met 20 euro per maand kunnen we een volledige begeleiding financieren gedurende 1 schooljaar.

Met je steun kunnen wij:

-wekelijks langs gaan bij een kind die het moeilijk heeft op school

-vormingen aanbieden aan onze vrijwilligers (rond talentgericht werken, kansarmoede, taalstimulatie, spelend leren, zelfvertrouwen bij kinderen, ...)

-activiteiten doen voor onze gezinnen

-educatief en divers materiaal aanbieden voor spelend leren en (voor)lezen

 

Iedereen met goesting is welkom als vrijwilliger!

Je kan helpen bij:

-schoolse ondersteuning

-administratie

-activiteiten 

-IT/website/CRM

-vertalingen

-workshops/vorming geven

-eigen ideeën...

Je vindt ons ook terug op volgende platformen:

Opbrengsten in 2023

  €401.155 Particuliere giften en bedrijfsmecenaat
  €452.862 Overheidssubsidies
  €4.555 Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen
  €1.557 Andere bedrijfsopbrengsten