De Vrienden van Kottar vzw

Financiële hulp aan de allerarmsten in Tamil Nadu, Zuid India.

  0.00 Aantal voltijds equivalenten personeel in 2022
  6 Vrijwilligers in 2022
Werkt rond
Waar
Buiten België
Azië
India

Donorinfo

Op zoek naar duidelijke, objectieve en gedetailleerde gegevens over dit goede doel?

De rekeningen van deze organisatie zijn in alle transparantie en onafhankelijkheid geanalyseerd, toegelicht en gepubliceerd door Donorinfo.

Wat doet De Vrienden van Kottar vzw?

De missie van de Vrienden van Kottar

De vzw Vrienden van Kottar werd in 1973 opgericht door Philomène Govaere. Haar doelstelling bestaat erin hulp te bieden aan de allerarmste bevolking van Tamil Nadu in het zuiden van India. Op voordracht van de lokale bevolking worden projecten gerealiseerd vanuit hun reële noden. Kottar zorgt ervoor dat ze over de nodige middelen beschikken.

Alle leden van de vzw Vrienden van Kottar (in België) en de Friends of Kottar Society (India) zijn vrijwilligers. De administratieve kosten worden zowel in België als in India tot een minimum beprekt zodat er een maximale financiële steun naar de projecten gaat.  

Wat doet de Vrienden van Kottar?

Onderwijs:

  • Annai Velankanni College: het college werd in 1987 opgericht.Er zijn zo'n 1.200 studenten ingeschreven, waarvan 3/4 meisjes. Behalve 84 leerkrachten, worden er ook nog 42 andere werknemers tewerkgesteld. De Vrienden van Kottar kent meer dan 200 studiebeurzen toe aan jonge kansarmen. 
  • ITI = Technische school: werd in 1984 opgericht, waar opleiding gegeven wordt aan drop-outs (vroegtijdige schoolverlaters) met een maximale kans op een volwaardige job.

Gezondheidszorg:

  • St-Luke Hospitaal: een "klein" hospitaal met een twintigtal bedden, om betaalbare gezondheidszorg aan te bieden aan de omringende dorpen.

Sociale tewerkstelling:

  • Agriculture Project: = een landbouwproject waar verschillende personen een klein inkomen kunnen verwerven door tijdelijke tewerkstelling.


Teksten en foto's worden door de organisaties gewijzigd.
Laatste wijziging door de organisatie: 25/06/2024

Opbrengsten in 2022

  €29.503 Particuliere giften en bedrijfsmecenaat
  €0 Overheidssubsidies
  €0 Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen
  €0 Andere bedrijfsopbrengsten
De Vrienden van Kottar vzw

Moereind 45
2275 Lille
België

info@kottar.be