Amnesty International Belgique Francophone vzw

Onderzoek en acties om schendingen van mensenrechten te voorkomen

  43.92 Aantal voltijds equivalenten personeel in 2021
  10 Vrijwilligers in 2021
Werkt rond
Waar

Donorinfo

Op zoek naar duidelijke, objectieve en gedetailleerde gegevens over dit goede doel?

De rekeningen van deze organisatie zijn in alle transparantie en onafhankelijkheid geverifieerd, toegelicht en gepubliceerd door Donorinfo.

Wat doet Amnesty International Belgique Francophone vzw?

Sociale missie

Het voeren van onderzoek en acties met als doel een einde te stellen aan schendingen van de mensenrechten zoals opgenomen in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, en gelijkaardige internationale teksten met betrekking tot mensenrechten.

Wat doet Amnesty International?

  • Campagnes en acties: realisatie en coördinatie van campagnes en acties gericht op het voorkomen van zware mensenrechtenschendingen, sensibilisering en mobilisering van het grote publiek rond respect voor de mensenrechten. De campagnes en acties zijn gebaseerd op onderzoek dat Amnesty International wereldwijd voert naar individuele gevallen en praktijken van schendingen van de rechten van de mens.  

  • Lobbying: bij politieke overheden, (inter)nationale instellingen met als doel druk uit te oefenen op deze actoren om de vrijheid van personen in gevaar of het opheffen van hun tenlastelegging (slachtoffers van schendingen of voorvechters van de rechten van de mens) te verkrijgen.

  • Educatie: schoolanimaties om jongeren te sensibiliseren inzake mensenrechtenkwesties. Elk jaar in oktober zetten lagere en middelbare scholen van de fédération Wallonie-Bruxelles zich in voor de rechten van de mens.

  • Steun aan slachtoffers van mensenrechtenschendingen en voorvechters van de rechten van de mens zodat ze mee...

Laatste wijziging: 16/11/2022

Hoe kan je Amnesty International Belgique Francophone vzw helpen?

Opbrengsten in 2021

  €3.167.948 Particuliere giften en bedrijfsmecenaat
  €922.788 Overheidssubsidies
  €336.862 Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen
  €144.574 Andere bedrijfsopbrengsten
Amnesty International Belgique Francophone vzw

Waversteenweg 169
1050 Brussels
België