VIA Don Bosco vzw

Education changes the world!... want iedereen heeft recht op degelijk onderwijs!

VIA Don Bosco is een erkende Belgische ngo die al meer dan 50 jaar onderwijsinstellingen en tewerkstellingsinitiatieven steunt in Afrika en Latijns-Amerika. Tegelijk bouwen we bruggen tussen scholen in België en elders in de wereld door actief aan wereldburgerschapseducatie te werken.

  29.90 Aantal voltijds equivalenten personeel in 2022
  11 Vrijwilligers in 2022
Werkt rond
Waar
In België
Buiten België
Zuid-Amerika
België
Mali
Burkina Faso
DR Congo
Kameroen
Tanzania
Madagaskar
Haïti

Donorinfo

Op zoek naar duidelijke, objectieve en gedetailleerde gegevens over dit goede doel?

De rekeningen van deze organisatie zijn in alle transparantie en onafhankelijkheid geanalyseerd, toegelicht en gepubliceerd door Donorinfo.

Wat doet VIA Don Bosco vzw?

Als Belgische en salesiaanse ngo geloven we in de sterkte van een menselijke ontwikkeling gebaseerd op een holistische benadering van vorming en onderwijs. Vorming is de hoeksteen van duurzame ontwikkeling. Het is ons inziens één van de belangrijkste instrumenten om uit de armoede te groeien en om aan een democratische, rechtvaardige en duurzame samenleving te bouwen. Dit is bovendien een belangrijke sleutel om de Sustainable Development Goals te behalen.

Daarvoor volgen we een dubbel spoor:

In het Zuiden ondersteunen we:

  • De integrale vorming voor jongens en meisjes, via technisch en beroepsonderwijs.
  • De capaciteitsopbouw van de mensen en de institutionele versterking van de opleidingscentra die zich met de vorming van die jongeren bezig houden. Essentieel onderdeel van de capaciteit is het vermogen van onze partnerorganisaties om het bovengenoemde recht te bepleiten door advocacy en beleidsbeïnvloeding.

In het Noorden ondersteunen we: 

  • De capaciteitsversterking van educatieve instellingen, leerkrachten en jeugdorganisaties bij het realiseren van:
    • Programma’s en projecten van Mondiale Vorming voor alle jongeren in België met het oog op structurele gedragsverandering.
    • Zelfbedruipzaamheid voor deze jongeren om ze om te vormen tot Actors of Change.
  • De institutionele inbedding van Mondiale Vorming en Recht op Onderwijs binnen de Belgische educatieve en politieke instellingen maar ook bij het algemeen publiek (opinievorming).


Teksten en foto's worden door de organisaties gewijzigd.
Laatste wijziging door de organisatie: 03/06/2023

Afbeelding
Mevrouw M.K. uit Torhout

"Toen mijn man nog leefde, hebben wij het werk van VIA Don Bosco van heel nabij leren kennen. We hebben met eigen ogen gezien dat VIA Don Bosco zeer veel doet voor de meest kwetsbare jongeren. Dat werk willen wij blijven steunen."

Mevrouw M.K. uit Torhout

Hoe kan je VIA Don Bosco vzw helpen?

 

Hoe maakt jouw gift het verschil?

Met een gift aan VIA Don Bosco geef je meisjes en jongens uit Afrika en Latijns-Amerika de kans om naar school te gaan en een kwaliteitsvolle beroepsopleiding te volgen. Op die manier kunnen ze zelf hun eigen toekomst in handen nemen en bijdragen aan de ontwikkeling van hun land.

"Het maakt in een waardevol leven niet uit of iemand veel te geven heeft of met een klein gebaar zijn of haar hart laat spreken."

Opbrengsten in 2022

  €2.966.589 Particuliere giften en bedrijfsmecenaat
  €4.291.642 Overheidssubsidies
  €0 Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen
  €131.346 Andere bedrijfsopbrengsten