De Appelboom vzw

Gespecialiseerde zorg voor jonge kinderen met autisme

Jonge kinderen met ASS (met een matige tot ernstige zorgbehoefte, al dan niet met een verstandelijke beperking) door tijdelijke, gespecialiseerde en intense behandeling op maat van het kind in samenwerking met de ouders de mogelijkheid geven een plaats in te nemen in het reguliere en BO onderwijs

  14.18 Aantal voltijds equivalenten personeel in 2022
  0 Vrijwilligers in 2022
Werkt rond
Waar
In België
Limburg

Donorinfo

Op zoek naar duidelijke, objectieve en gedetailleerde gegevens over dit goede doel?

De rekeningen van deze organisatie zijn in alle transparantie en onafhankelijkheid geanalyseerd, toegelicht en gepubliceerd door Donorinfo.

Afbeelding
De Appelboom foto 2
©De Appelboom

Wat doet De Appelboom vzw?

De Appelboom VZW is een dagbehandelingscentrum voor peuters en kleuters met een autismespectrumstoornis (ASS), al dan niet met een verstandelijke beperking.

Het dagcentrum werd opgericht in 1979 en is sinds 2011 gevestigd in Genk. De Appelboom wil binnen de autismehulpverlening in Vlaanderen, met een verankering in de provincie Limburg, een unieke plaats innemen. Aan de basis hiervan liggen o.a. de specifieke conventie en het bijzondere multidisciplinaire werkingskader. 

Sinds de uitbreiding van de overeenkomst in januari 2021 bestaat het zorgtraject in de Appelboom uit verschillende modules waarbij naast intensieve revalidatie van het kind ook sterker wordt ingezet op begeleiding van het gezin en ruimere context (via mobiele en ambulante begeleiding).

Doelstellingen

De behandeling van de kinderen richt zich op onderstaande belangrijke doelstellingen:

  1. Stimulatie van de communicatie, de sociale ontwikkeling en de spelontwikkeling
  2. Stimulatie van de cognitie, zelfredzaamheid en de motoriek
  3. Verbetering van het functioneren van het kind in de thuissituatie door nauwe samenwerking met de ouders
  4. Streven naar (re-)integratie in gewoon of buitengewoon onderwijs

Doelgroep

Het centrum richt zich tot peuters en kleuters vanaf 2,5 jaar met een autismespectrumstoornis en matig-ernstig disfunctioneren waardoor het binnen een klassiek onderwijs (nog) erg moeilijk is om goed te functioneren. Kenmerkend voor het autisme zijn afwijkingen in de sociale interactie, communicatie en verbeelding.


Teksten en foto's worden door de organisaties gewijzigd.
Laatste wijziging door de organisatie: 16/05/2024

Afbeelding rechtsboven: ©Appelboom

Hoe kan je De Appelboom vzw helpen?

 

De Appelboom is in het bezit van een minibus voor het dagelijks vervoer naar de naschoolse opvang in de buurt. De bus wordt ook gebruikt voor uitstapjes met de kleuters (zwemmen, speeltuin,…). De minibus is voorzien van 9 zitplaatsen. Onze bus werd aangekocht in 2002 en is aan vervanging toe. De kostprijs van een mini-bus bedraagt ongeveer € 50.000.

 

Opbrengsten in 2022

  €4.355 Particuliere giften en bedrijfsmecenaat
  €194.152 Overheidssubsidies
  €0 Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen
  €14.220 Andere bedrijfsopbrengsten
De Appelboom vzw

Arbeidsstraat
64
3600 genk
België

frank.bartholome@deappelboom.org