Pigment vzw

Pigment is een vereniging waar armen het woord nemen.

  0.50 Aantal voltijds equivalenten personeel in 2022
  10 Vrijwilligers in 2022
Werkt rond
Waar
In België
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Donorinfo

Op zoek naar duidelijke, objectieve en gedetailleerde gegevens over dit goede doel?

De rekeningen van deze organisatie zijn in alle transparantie en onafhankelijkheid geanalyseerd, toegelicht en gepubliceerd door Donorinfo.

Wat doet Pigment vzw?

Wat is de missie van Pigment vzw?

 

Pigment is een vereniging waar armen het woord nemen. Haar voornaamste opdracht is om vanuit de ervaringen van mensen in armoede het beleid, het middenveld en de maatschappij te sensibiliseren rond armoede en te veranderen in functie van armoedebestrijding. Pigment ondersteunt sinds een aantal jaren voornamelijk mensen zonder wettig verblijf.

 

Wat doet Pigment vzw?

 

Pigment ondersteunt mensen in een precaire verblijf- en/of woonsituatie. Het gaat over een diverse groep mensen met verschillende achtergronden, migratieverhalen, verblijfsstatuten, ambities en toekomstperspectieven.

 

Wat ze wel met elkaar delen is dat ze allemaal te maken krijgen met een vorm van armoede, onrecht en sociale uitsluiting. En daar wil Pigment samen met hen tegen vechten! Door dialoog en ontmoeting, door vorming en sensibilisering, door actie en verzet. Op verschillende manieren en met verschillende middelen. Maar altijd samen.

 

Via een laagdrempelig onthaal en een aantal basisactiviteiten (bvb. voetbal, jogging, computerles, koken,…) wil Pigment mensen ontspanning, warmte, rust en ruimte bieden. Ruimte om zich te verenigen en vervolgens actief aan de slag te gaan rond een aantal beleidsthema’s (bvb. winteropvang, geestelijke gezondheidszorg, leegstand,…). Ruimte voor solidariteit en samenzijn. Ruimte om het woord te nemen en samen te...


Teksten en foto's worden door de organisaties gewijzigd.
Laatste wijziging door de organisatie: 16/05/2024

Opbrengsten in 2022

  €61.660 Particuliere giften en bedrijfsmecenaat
  €176.174 Overheidssubsidies
  €593 Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen
  €1.289 Andere bedrijfsopbrengsten
Pigment vzw

Oppemstraat 54
1000 Brussel
België

info@pigmentvzw.be