Auxilia

Leerkansen voor iedereen

Vrijwillige leerhulpen geven individuele ondersteuning aan kansarme kinderen, jongeren en volwassenen in hun leertraject. Ze helpen bij het verwerven van kennis en vaardigheden, herstellen het zelfvertrouwen en stimuleren tot levenslang leren.

  1.40 Aantal voltijds equivalenten personeel in 2022
  1200 Vrijwilligers in 2022
Werkt rond
Waar
In België
Antwerpen
Vlaams-Brabant
West-Vlaanderen
Oost-Vlaanderen
Limburg

Donorinfo

Op zoek naar duidelijke, objectieve en gedetailleerde gegevens over dit goede doel?

De rekeningen van deze organisatie zijn in alle transparantie en onafhankelijkheid geanalyseerd, toegelicht en gepubliceerd door Donorinfo.

Wat doet Auxilia?

Via individuele begeleiding willen we iedereen die een beroep op ons doet, helpen om zijn talenten en competenties ten volle te ontplooien. We doen dit door de leerling op een aangepaste en motiverende manier te ondersteunen.Wij zetten daarvoor gemotiveerde vrijwilligers in. Die vrijwillige begeleiders nemen de rol van coach op, zowel voor het aanleren van concrete leerinhouden als voor het aanleren van sociale- en leervaardigheden. Zo fungeren ze soms zelfs als rolmodel voor de leerling.

Onze vrijwilligers stimuleren, bevestigen, moedigen aan. Ze hebben oog voor de context van de leerling en volgen zo goed mogelijk zijn ritme. Zo voelt de leerling zich gerespecteerd door de begeleider en ontwikkelt zich een unieke band tussen beiden.

Onze vrijwilligers werken daarbij zoveel mogelijk samen met de scholen, de ouders en eventuele organisaties die op ons een beroep doen. Ze zijn in dit proces belangrijke actoren.

Bij dit proces ondersteunen we als organisatie onze vrijwilligers zo adequaat mogelijk.


Teksten en foto's worden door de organisaties gewijzigd.
Laatste wijziging door de organisatie: 12/06/2024

Hoe kan je Auxilia helpen?

 

Het kost ons €60 om een kind gedurende één schooljaar wekelijks te laten begeleiden door een vrijwilliger. Concreet zetten we je bijdrage in om vrijwilligers te vinden, te vormen en te matchen, begeleidingstrajecten op te volgen, educatieve materialen aan te kopen en onze werking te professionaliseren.

 

Leerhulpen: je ondersteunt de leerling aan huis of in zijn of haar context, volgens een aantal uren dat je zelf kiest, in de buurt van  jouw woonplaats. Onderwijservaring of -diploma is niet nodig.

Regioteamleden: je begeleidt vrijwilligers, slaat de brug naar de leerlingen, hun gezin, de school of voorziening. Kortom, je houdt van begeleiden, coördineren, mensen samenbrengen in je eigen regio of gemeente.

Je vindt ons ook terug op volgende platformen:

Opbrengsten in 2022

  €84.259 Particuliere giften en bedrijfsmecenaat
  €45.498 Overheidssubsidies
  €0 Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen
  €750 Andere bedrijfsopbrengsten