ArmenTeKort vzw

Samen kansarmoede leren onmogelijk maken in onze maatchappij

ArmenTeKort is een burgerbeweging en actieonderzoeksproject dat de huidige generatie wil uitdagen om kansarmoede samen leren af te schaffen. Daartoe zet ArmenTeKort in op een grootschalige buddywerking met veerkrachtige burgers, vanuit de principes van empowerment en gelijkwaardigheid.

  7.40 Aantal voltijds equivalenten personeel in 2023
  1743 Vrijwilligers in 2023

Donorinfo

Op zoek naar duidelijke, objectieve en gedetailleerde gegevens over dit goede doel?

De rekeningen van deze organisatie zijn in alle transparantie en onafhankelijkheid geanalyseerd, toegelicht en gepubliceerd door Donorinfo.

Afbeelding
ArmenTeKort buddy community

Wat doet ArmenTeKort vzw?

Het flagship project van ATK is een grootschalig buddyprogramma waarvoor we vrijwilligers rekruteren en opleiden om een gekwalificeerde buddy te worden voor een persoon die in kansarmoede leeft. Kansarmoede is een zeer complex en hardnekkig probleem, dat vaak leidt tot ernstige beperkende overtuigingen op vlak van capaciteiten en eigenwaarde, en de onmogelijkheid om te dromen of zich een positief toekomstperspectief voor te stellen.

Daarom is de buddyrelatie gebaseerd op de principes van gelijkheid en empowerment, met als doel een hernieuwd gevoel van eigenwaarde en versterking van het sociale netwerk na verloop van de tijd. Er wordt voorzien in een uitgebreid opleidingsprogramma om de buddy voor te bereiden op het engagement, met inbegrip van theorie en praktische workshops. Onze buddy’s worden nauwgezet opgevolgd en genieten een waardevolle leerervaring.

Vandaag richten we ons binnen ATK op het optimaliseren van onze methodiek inzake impactmeting en kosteneffectiviteit, en bereiden we ons voor op verhoogde schaalbaarheid en replicatie naar andere locaties. In de komende maanden en jaren willen we ons model lanceren op verschillende plaatsen in Vlaanderen, Brussel, België, en daarbuiten.

De doelstellingen van dit actieonderzoeksproject zijn ambitieus sinds de opstart: 500 buddykoppels tegen eind 2018, en 5 000 tegen eind 2023. Zodoende willen we verder sensibiliseren en een maatschappelijke beweging creëren om kansarmoede uit onze samenleving te bannen.


Teksten en foto's worden door de organisaties gewijzigd.
Laatste wijziging door de organisatie: 16/05/2024

Afbeelding
Theo Vaes, bezieler en mede-oprichter van ArmenTeKort

"Onze missie is door innovatie en empowerment samen met opgeleide buddy's kansarmoede te overwinnen."

Theo Vaes, bezieler en mede-oprichter van ArmenTeKort

Hoe kan je ArmenTeKort vzw helpen?

 

Dankzij jouw gift, actie of bedrijfssponsoring kunnen we steeds meer stadsgenoten over de armoedekloof heen verbinden en warm opvolgen, in een buddytraject richting eigenwaardeherstel en nieuwe kansen. Samen leren we hoe we kansarmoede onmogelijk kunnen maken in onze samenleving.

Contacteer mathias.crab@armentekort.be voor meer informatie en alle mogelijke steunopties.

 

- Professionele uitrusting van onze kantoorruimte

- Gezellige uitrusting van onze ontvangstruimte voor buddy's

Andere
Computer en/of kantoormateriaal
 

ATK is steeds op zoek naar enthousiaste en veerkrachtige vrijwilligers die als buddy op stap willen gaan met een persoon in kansarmoede. Door een versterkte eigenwaarde en geloof in eigen kracht kan hij of zij de regie van het eigen leven opnieuw in handen nemen. Zo zijn er in Antwerpen al 1100 buddytrajecten opgestart. Wekelijkse infosessies en meer info via www.armentekort.be/buddy/.

Daarnaast hebben we tal van vrijwilliger vacatures om onze interne organisatie te versterken.

 

Je vindt ons ook terug op volgende platformen:

Opbrengsten in 2023

  €627.944 Particuliere giften en bedrijfsmecenaat
  €374.919 Overheidssubsidies
  €125 Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen
  €21.099 Andere bedrijfsopbrengsten