Artsen Zonder Vakantie vzw

Samen doen we ziekenhuizen groeien!

Een dynamisch netwerk van zorgprofessionals in België en Afrika die zich vol overgave engageren om samen met collega's te werken aan een toegankelijke en kwaliteitsvolle gezondheidszorg. Want dat is een recht voor iedereen.

  16.70 Aantal voltijds equivalenten personeel in 2022
  588 Vrijwilligers in 2022
Werkt rond
Waar
In België
Buiten België
Afrika
Benin
Burundi
DR Congo
Rwanda
Burkina Faso
België

Donorinfo

Op zoek naar duidelijke, objectieve en gedetailleerde gegevens over dit goede doel?

De rekeningen van deze organisatie zijn in alle transparantie en onafhankelijkheid geanalyseerd, toegelicht en gepubliceerd door Donorinfo.

Afbeelding
Afrikaanse arts met patiënt

Wat doet Artsen Zonder Vakantie vzw?

Voor veel ziekenhuizen in Sub-Sahara-Afrika is het een grote uitdaging om kwaliteitsvolle gezondheidszorg te bieden. Daar zijn verschillende redenen voor: een gebrek aan voorzieningen, beperkte opleidingsmogelijkheden, een moeilijke bevoorrading met geneesmiddelen … Nochtans zou elke mens het recht moeten hebben op kwaliteitsvolle gezondheidszorg.

Daarom gaat de ngo Artsen Zonder Vakantie duurzame partnerschappen aan met meer dan 40 ziekenhuizen in vijf Afrikaanse landen: Benin, Burkina Faso, Burundi, de Democratische Republiek Congo en Rwanda. De organisatie staat haar partnerziekenhuizen bij op lange termijn, zodat zij hun patiënten kwaliteitsvolle gezondheidszorg kunnen bieden.

Elk jaar organiseert Artsen Zonder Vakantie meer dan 100 vormingsactiviteiten in haar partnerziekenhuizen, dankzij de toewijding van Afrikaanse experten en talloze Belgische terreinvrijwilligers (dokters, paramedici en technici). Het doel: de vaardigheden van het lokaal medisch personeel duurzaam versterken, de ziekenhuizen uitrusten met degelijk (bio)medisch materiaal en de ziekenhuisorganisatie verbeteren. 

De uitwisseling van kennis staat centraal in de acties van Artsen Zonder Vakantie. Onze partnerschappen zijn altijd gebaseerd op respectvolle dialoog, een uitwisseling van kennis die rekening houdt met de context en gericht is op relaties op lange termijn. 

Zo kunnen ziekenhuizen groeien. Zo kan zorgpersoneel zich ontplooien. Zo krijgen patiënten de beste zorg.

 


Teksten en foto's worden door de organisaties gewijzigd.
Laatste wijziging door de organisatie: 12/06/2024

Afbeelding
Dr. Gisèle Fatuma Mayele

Ons ziekenhuis ontpopte zich ondertussen tot vormingscentrum waar lokale experten opleidingen geven en medici uit de regio stage lopen.

Dr. Gisèle Fatuma Mayele - Ziekenhuisdirecteur Dr. Rau de Ciriri (Oost-Congo)

Hoe kan je Artsen Zonder Vakantie vzw helpen?

 

Maak een verschil door een eenmalige schenking of een maandelijkse donatie. Zelfs kleine bedragen helpen. Vanaf 40 euro krijgt u een fiscaal attest.

In 2020 werden 43% van de inkomsten gesubsidieerd door verschillende overheidsinstanties. De rest financiert de organisatie uit eigen middelen. De middelen daartoe worden verkregen door giften van privé donateurs, van sommige bedrijven en van allerlei organisaties (sociale organisaties, service clubs, etc.)

 

Word vrijwilliger op ons kantoor in Mechelen

Onze kantoorvrijwilligers zijn belangrijk in het realiseren van onze steun aan onze partnerziekenhuizen. Op ons kantoor in Mechelen werken heel wat vrijwilligers voor tal van taken: administratief werk, onthaal, vertaalwerk, ondersteuning van fondsenwerving of communicatie, juridische of boekhoudkundige ondersteuning, begeleiding programmawerking, enz.
Wilt u ook enkele uren aan onze organisatie geven? Stel u dan kandidaat en word deel van ons team!

Opbrengsten in 2022

  €2.208.131 Particuliere giften en bedrijfsmecenaat
  €2.250.686 Overheidssubsidies
  €0 Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen
  €45.325 Andere bedrijfsopbrengsten