DoucheFLUX vzw

Dagcentrum voor dak- en thuisloze mensen

  16.90 Aantal voltijds equivalenten personeel in 2020
  137 Vrijwilligers in 2020
werkt rond
in

Donorinfo

Op zoek naar duidelijke, objectieve en gedetailleerde gegevens over dit goede doel?

De rekeningen van deze organisatie zijn in alle transparantie en onafhankelijkheid geverifieerd, toegelicht en gepubliceerd door Donorinfo.

Wat doet DoucheFLUX vzw?

Sociale missie

DouchFLUX is een dagcentrum voor daklozen en mensen in bestaansonzekerheid. De mens en zijn waardigheid staan centraal.

 

Wat doet DoucheFlux?

DoucheFLUX vzw wil de uitsluiting tegengaan van mensen in extreme armoede, met of zonder dak boven het hoofd, met of zonder papieren, van hier of van elders. De mens en zijn waardigheid staan centraal. 

DoucheFLUX:

  • verstrekt levensnoodzakelijke diensten
  • organiseert activiteiten die energie en (zelf)waarde stimuleren en stelt vrijwilligerswerk in haar organisatie ook voor hen open
  • betrekt actief mensen in bestaansonzekerheid in haar campagnes die de stereotiepe beeldvorming rond extreme armoede deconstrueert en dakloosheid behandelt als een oplosbaar probleem.

Sinds de coronapandemie zorgt DoucheFLUX ook voor tijdelijke opvang van dak- en thuisloze vrouwen met als doel hen te begeleiden naar een duurzame woonst. Wil je hierover meer weten, bezoek dan de webpagina over de tijdelijk onthaalprojecten.

 

DoucheFLUX in 2019:

  • 15 804 douches
  • 6 108 wasbeurten
  • 614 lockerhuurders
  • 1 103 mensen die begeleid werden door de psychosociale...
Laatste wijziging: 08/10/2021

Hoe kan je DoucheFLUX vzw helpen?

Opbrengsten in 2020

  €321.192 Particuliere giften en bedrijfsmecenaat
  €624.628 Overheidssubsidies
  €55.313 Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen
  €7.145 Andere bedrijfsopbrengsten
DoucheFLUX vzw

Veeartsenstraat 84
1070 Brussels
België