DoucheFLUX vzw

Dagcentrum voor dak- en thuisloze mensen

Aan de meest hulpbehoevenden diensten en activiteiten aanbieden die energie, zelfvertrouwen en waardigheid geven.

  21.60 Aantal voltijds equivalenten personeel in 2022
  139 Vrijwilligers in 2022
Werkt rond
Waar
In België
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Donorinfo

Op zoek naar duidelijke, objectieve en gedetailleerde gegevens over dit goede doel?

De rekeningen van deze organisatie zijn in alle transparantie en onafhankelijkheid geanalyseerd, toegelicht en gepubliceerd door Donorinfo.

Afbeelding
Offrir des douches à des personnes en situation de grande précarité

Wat doet DoucheFLUX vzw?

Sociale missie

DouchFLUX is een dagcentrum voor daklozen en mensen in bestaansonzekerheid. De mens en zijn waardigheid staan centraal.

 

Wat doet DoucheFlux?

DoucheFLUX vzw wil de uitsluiting tegengaan van mensen in extreme armoede, met of zonder dak boven het hoofd, met of zonder papieren, van hier of van elders. De mens en zijn waardigheid staan centraal. 

DoucheFLUX:

  • verstrekt levensnoodzakelijke diensten
  • organiseert activiteiten die energie en (zelf)waarde stimuleren en stelt vrijwilligerswerk in haar organisatie ook voor hen open
  • betrekt actief mensen in bestaansonzekerheid in haar campagnes die de stereotiepe beeldvorming rond extreme armoede deconstrueert en dakloosheid behandelt als een oplosbaar probleem.

Sinds de coronapandemie zorgt DoucheFLUX ook voor tijdelijke opvang van dak- en thuisloze vrouwen met als doel hen te begeleiden naar een duurzame woonst. Wil je hierover meer weten, bezoek dan de webpagina over de tijdelijk onthaalprojecten.


Teksten en foto's worden door de organisaties gewijzigd.
Laatste wijziging door de organisatie: 12/06/2024

Hoe kan je DoucheFLUX vzw helpen?

 

DoucheFLUX is een 100% burgerinitiatief en dankt haar bestaan aan de steun van talloze particulieren, bedrijven en fondsen. We stellen het zeer op prijs dat zoveel verschillende actoren interesse hebben voor ons project : een optimale dienstverlening in een moderne, aangename, ruime, inspirerende en gezellige infrastructuur.

Voor de verdere voortzetting en ontwikkeling van de diensten en activiteiten blijft de waardevolle steun van burger, fondsen en ondernemingen onontbeerlijk.

 

Wil je een gift in natura doen? Welkom! Maar we kunnen niet álles gebruiken. Hieronder vind je een lijst van items die we nodig hebben, zo weet je zeker dat we iets hebben aan jouw gift. Gelieve dus rekening te houden met deze lijst.

Doe je een inzamelactie voor deze items? Gelieve zelf al te checken of de giften die je toekrijgt overeenkomen met wat we nodig hebben. Dat bespaart ons veel tijd!

Producten voor persoonlijke hygiëne
Kleding en huishoudlinnen
 

Heb je tijd, bepaalde (beroeps)capaciteiten… die je ter beschikking wil stellen van dak- en thuisloze mensen die naar DoucheFLUX komen? Hieronder vind je enkele “profielen” waar we naar op zoek zijn.

Opbrengsten in 2022

  €322.731 Particuliere giften en bedrijfsmecenaat
  €1.362.392 Overheidssubsidies
  €74.003 Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen
  €11.433 Andere bedrijfsopbrengsten