Je identiteit aanpassen: de gewaagde overstap van SOS Faim naar HUMUNDI

In juni 2023 nam de Belgische NGO "SOS Faim" de moedige stap om haar naam te veranderen naar "Humundi". Deze verandering ging niet over één nacht ijs en was het resultaat van een nauwgezet proces en diep nadenken. Céline Masfrand, die verantwoordelijk is voor de fondsenwerving voor het grote publiek, wilde graag de redenen achter de verandering, de fasen in het proces en de voordelen ervan met ons delen en waardevolle adviezen geven aan andere organisaties die een naamsverandering overwegen.

Een breder internationaal bereik

De bedoeling achter de naamsverandering was om hun identiteit beter af te stemmen op hun missie. De naam "SOS Faim" impliceerde een reactie op noodsituaties die niet overeenkwam met hun rol als ontwikkelings-NGO voor de lange termijn. De term "Faim" zou ook een ongepaste associatie kunnen oproepen met onmiddellijke voedselcrisis, terwijl de NGO zich juist inzet voor voedselsoevereiniteit en het recht op duurzaam voedsel. Om effectiever samen te werken met hun Engelstalige internationale partners, zoals in Oeganda en Ethiopië, werd bovendien voor de naam "Humundi" gekozen vanwege de internationale reikwijdte en de begrijpelijkheid.

Meervoudige samenwerking: stemmen en perspectieven integreren

Na vijf jaar nadenken en tweeënhalf jaar werken werd Humundi gekozen. Via een participatief proces werd rekening gehouden met de mening van de werknemers, de partners in ontwikkelingslanden en de leden van de Algemene Vergadering. De COVID-19 pandemie beïnvloedde ook het tijdschema en de vruchten van dit harde werk werden onthuld in juni 2023.

Maatstaven voor succes

Om het succes van deze verandering te meten, gebruikt Humundi een meervoudige aanpak. Ze monitoren de toename van hun aanwezigheid op sociale netwerken, het aantal abonnees op hun nieuwsbrief en de impact op donaties. Door deze pragmatische aanpak kunnen ze hun strategie aanpassen op basis van concrete resultaten.

Opnieuw uitvinden voor vooruitgang

De naamsverandering heeft een belangrijke positieve impact gehad op Humundi. De nieuwe naam weerspiegelt beter de missie en visie van de NGO voor de komende jaren. Humundi bereidt zich voor op de viering van haar 60-jarig bestaan en grijpt deze gelegenheid aan om haar imago te moderniseren, voormalige donateurs te mobiliseren en meer begrip te kweken voor haar missie in regio's als Afrika en Latijns-Amerika. In september lanceert Humundi een communicatie- en bewustwordingscampagne rond een aansprekend thema. Dit is een kans voor de NGO om haar nieuwe naam bekend te maken bij het grote publiek.

Het geval van Hemundi laat zien dat het veranderen van de naam van een organisatie een complex en belangrijk proces kan zijn. Door de naam op één lijn te brengen met de missie, een participatief proces aan te gaan en een meetbare aanpak te hanteren, kunnen organisaties met succes hun imago moderniseren en tegelijkertijd hun betrokkenheid bij hun kernmissie versterken.

Hier is wat advies voor organisaties die hun naam willen veranderen

  1. Diepgaande analyse: Begrijp allereerst waarom je je naam wilt veranderen en hoe deze aansluit bij je missie.
  2. Interne communicatie: Communiceer de verandering intern voordat je deze extern doorvoert en zorg ervoor dat werknemers en partners de reden achter de keuze begrijpen.
  3. Zorgvuldige planning: Stel een realistisch tijdschema op voor alle fasen van de naamsverandering, rekening houdend met intern overleg, aanpassingen en onvoorziene uitdagingen.
  4. Transparantie naar het publiek toe: Wanneer je de verandering aankondigt aan het grote publiek, wees dan bereid om uit te leggen en opnieuw uit te leggen. Beantwoord vragen en stel mensen gerust die het er misschien niet mee eens zijn.

     

Ga voor meer informatie naar hun Donorinfo-pagina of hun website.