Een nieuw begin: Het verhaal achter Join For Water

In maart 2019, ter gelegenheid van de Wereld Waterdag, onderging de Belgische organisatie Protos een opmerkelijke transformatie. De organisatie, voorheen bekend als "Project Technische Ontwikkelingssamenwerking" (Protos), onthulde haar nieuwe identiteit als "Join For Water." Deze naamswijziging betekende niet alleen een nieuwe naam, maar ook een frisse visie en missie voor de organisatie.

Water behouden en beschermen: De kern van Join For Water

De belangrijkste drijfveer achter deze naamsverandering was dat de oude naam simpelweg niet meer de volledige reikwijdte van de organisatie weerspiegelde. Join For Water ging zich meer richten op het behoud en de bescherming van watervoorraden, en de oude naam Protos deed geen recht aan deze nieuwe focus. Daarnaast was de naam Protos niet breed bekend bij het grote publiek, wat communicatie over de missie van de organisatie bemoeilijkte.

Het proces achter de naamsverandering van Join For Water

De naamsverandering doorliep verschillende fasen. Het begon met het voorstellen van de noodzaak van een naamswijziging aan de raad van bestuur. Hoewel sommige leden aanvankelijk aarzelden, stemden ze uiteindelijk in met de verandering. Interne groepen werden geraadpleegd om mogelijke naamopties te verkennen voordat de definitieve merknaam aan de raad van bestuur werd voorgelegd. 

Join For Water koos voor een samenwerking met het gerenommeerde agentschap "Canada Gent" om de nieuwe naam en identiteit te ontwikkelen. Deze naam werd niet lichtvaardig gekozen; er werd een grondige enquête gehouden om input te verzamelen en ervoor te zorgen dat de nieuwe naam perfect aansloot bij de missie van de organisatie. De daadwerkelijke naamswijziging werd snel doorgevoerd, met slechts 2-3 maanden tussen het besluit en de definitieve verandering. Uiteraard vereiste dit het aanpassen van allerlei materialen, waaronder de website en andere communicatiemiddelen.

Een nieuwe identiteit onthuld: Het lanceringsevenement in Gent

De communicatie over de naamsverandering was zorgvuldig gepland, zowel intern als extern. Het personeel en de raad van bestuur werden als eerste geïnformeerd over de nieuwe naam. Vervolgens organiseerde Join For Water een grootschalig lanceringsevenement in Gent, waar een breed publiek, sympathisanten en andere organisaties werden uitgenodigd. Tijdens dit evenement werden niet alleen de thema's van de organisatie besproken, maar ook de nieuwe identiteit gepresenteerd.

In de partnerlanden in het zuiden werd extra tijd gegeven om zich aan te passen aan de nieuwe naam, aangezien naamswijzigingen administratieve procedures met zich meebrachten.

Join For Water's rol in de toekomst van water

Het veranderen van een naam en identiteit kan een uitdaging zijn, maar Join For Water heeft al enkele voordelen ervaren. De nieuwe naam weerspiegelt nauwkeuriger waar de organisatie voor staat, en bedrijven en organisaties die betrokken zijn bij waterthema's kunnen Join For Water nu gemakkelijker vinden en ondersteunen.

Het is nog te vroeg om de volledige impact van deze naamsverandering te meten, maar de organisatie blijft optimistisch en gefocust op haar missie om wereldwijde watervoorraden te beschermen en te behouden.

Voor organisaties die overwegen hun naam te veranderen, geeft Join For Water het advies om grondig na te denken over de noodzaak ervan. Het is van cruciaal belang dat de nieuwe naam de missie en waarden van de organisatie weerspiegelt. Bovendien is een zorgvuldige communicatiestrategie essentieel om zowel interne als externe belanghebbenden op de hoogte te brengen en te betrekken bij deze belangrijke verandering.

Met de nieuwe identiteit van Join For Water en haar voortdurende inzet voor waterbehoud, begint er een opwindend nieuw tijdperk voor deze organisatie die een cruciale rol speelt in de bescherming van onze kostbare watervoorraden. Join For Water staat klaar om samen te werken voor een duurzame toekomst voor ons allemaal.