Een kleine terugblik op 2021

In 2021 bleven de Belgen vrijgevig tegenover verenigingen.

Uit een analyse van de cijfers van de FOD Financiën[1] betreffende de door de verenigingen uitgereikte fiscale attesten blijkt dat de vrijgevigheid in 2021 toeneemt ten opzichte van 2020, waar dat de Belgen al heel vrijgevig zijn geweest.

Afbeelding
Grafiek 1
Meer vrijgevigheid van particulieren en bedrijven

Het totale bedrag aan afgegeven belastingcertificaten is in 2021 (inkomstenjaar) voor het eerst hoger dan 500 miljoen euro en dat is een stijging van 4% ten opzichte van 2020 (inkomstenjaar).

De in 2021 afgegeven certificaten waren 74% afkomstig van particulieren.

Dit is echt aanmoedigend, want ter herrinering: in 2020 is het percentage van de belastingvermindering van 45% verhoogd tot 60% voor giften van meer dan 40 euro die in 2020 werden gedaan en het maximumbedrag van de giften waarvoor een belastingvermindering kan worden toegekend werd verhoogd tot 20% van het totale netto-inkomen van de belastingsplichtige voor giften die in 2020 door particulieren werden gedaan.

Bovenstaande grafiek toont de positieve ontwikkeling van de vrijgevigheid, die in 10 jaar tijd is toegenomen van 256,9 miljoen euro tot 517,7 miljoen euro.

Afbeelding
Grafiek 2
Daling van het aantal afgegeven certificaten

In 2021 is het aantal aan particulieren afgegeven certificaten licht gedaald ten opzichte van 2020.

Dit zou kunnen verklaard worden door het feit dat de Belgen het aantal gesteunde verenigingen hebben verminderd en hun donaties op bepaalde verenigingen hebben geconcentreerd, terwijl het gemiddelde bedrag van de certificaten is gestegen.

Afbeelding
Grafiek 3
Gemiddeld bedrag per certificaat stijgt

Het gemiddelde bedrag per individueel certificaat bedraagt 158,74 euro in 2021. Dit is het hoogste gemiddelde bedrag in de afgelopen 10 jaar.

Conclusie: mindercertificaten en meer vrijgevigheid

Deze prachtige toename van vrijgevigheid in 2021 van zowel particulieren als bedrijven is fantastisch. Nogmaals hartelijk dank aan allen die zich inzetten voor de verenigingen.

Aarzel niet om aan het eind van dit jaar de verenigingen te blijven helpen, met een schenking, een legaat, een gift, materiaal te geven of door vrijwilliger te worden en zo bij te dragen aan een betere wereld, want ze hebben het hard nodig.

Bovendien, zoals Mickaël Mangot[2] heeft opgemerkt, doet geven je van je leven houden, verbetert het je cardiovasculaire toestand, verhoogt het je gevoel van welzijn en maakt het je gelukkig: "De donatie die je het gelukkigst maakt is degene die je doet wanneer je volledig bij bewustzijn bent. Het is degene die onze waarden omarmt."

 

[1] Situatie op 18 juli 2022

[2] Mickaël Mangot heeft een doctoraat in de economie en een master in geadvanceerde studies in toegepaste economie van Sciences-Po Parijs. Hij is gespecialiseerd in gedragseconomie en de economie van geluk.

[1] Situation au 18 juillet 2022
[2] Mickaël Mangot est docteur en économie et titulaire d’un DEA d’économie appliquée de Sciences-Po Paris. Spécialiste d’économie comportementale et d’économie du bonheur.