Eclosio : Van twee naar één

Het lezen van dit interview neemt je mee in het proces van het veranderen van de naam Eclosio, een toenadering van twee entiteiten, Aide au Développement Gembloux en UniverSud-Liège.

De weg naar Eclosio

In 2018 ontstond Eclosio als een nieuwe entiteit die Aide au Développement Gembloux en UniverSud-Liège samenvoegde, twee organisaties die zich toelegden op ontwikkelingshulp en burgereducatie. Deze beslissing werd genomen op initiatief van de Universiteit van Luik, wat leidde tot een herontwerp van de identiteit om deze nieuwe unie te weerspiegelen.

Het naamsveranderingsproces

Het kiezen van de nieuwe naam was een rigoureus proces waarbij alle belanghebbenden betrokken waren, waaronder leden, besturen, personeel en de universiteitsgemeenschap.

Het begon allemaal met een interne evaluatie om de beste aanpak te bepalen. Vervolgens werden teamvergaderingen gehouden om de criteria voor de nieuwe naam te bepalen. Externe creatieve inspiratie was essentieel. Het team koos ervoor om via een aanbesteding samen te werken met een communicatiebureau. Na verschillende naamvoorstellen werden vier opties geselecteerd.

Interactie met de academische gemeenschap was essentieel. Er werden blinde tests uitgevoerd om feedback en commentaar te verzamelen. Deze fase leverde relevante en waardevolle feedback op. Deze hielpen om de lijst met overgebleven namen te verfijnen. De voorstellen werden gepresenteerd op de Algemene Vergadering, die uiteindelijk koos voor de naam Eclosio. De naam Eclosio werd gekozen om het idee op te roepen van samenwerken om nieuwe ideeën en partnerschappen te ontwikkelen.

Overgangsuitdagingen

De naamsverandering was niet zonder uitdagingen. Het opnieuw opbouwen van de erkenning van een reeds gevestigd merk en de integratie van twee verschillende organisatieculturen waren ambitieuze en complexe taken. Dankzij de nieuwe naam kon Eclosio echter zijn imago een nieuw leven inblazen, nieuwe dimensies toevoegen aan zijn missie en zijn aanwezigheid versterken. Een nieuwe identiteit gaat onvermijdelijk gepaard met aanpassingen voor alle belanghebbenden. De reacties op de naamsverandering waren overwegend positief.

Conclusie

Het interview onthult hoe Eclosio twee verschillende entiteiten heeft samengebracht in één kracht. De keuze voor de naam "Eclosio" weerspiegelt hun ambitie om nieuwe samenwerkingen en mogelijkheden te creëren. Ondanks de uitdagingen heeft deze verandering hun missie een nieuw leven ingeblazen, hun aanwezigheid verbreed en overweldigende positieve reacties gegenereerd binnen de gemeenschap.

Geleerde lessen uit de Eclosio-ervaring :

  • Omring jezelf goed: Werken met externe communicatie-experts kan innovatieve ideeën opleveren en het besluitvormingsproces versnellen.
  • Evenwichtig participatieproces: Hoewel het waardevol is, kan een participatieproces complex en tijdrovend zijn. Zorg ervoor dat je een structuur aanhoudt die elke stem waardeert zonder te verdwalen in een veelheid van meningen. Het is ook goed om te beseffen dat dit proces in verschillende fasen verloopt en dat rijping noodzakelijk is.
  • Stel objectieve criteria op: Definieer vanaf het begin duidelijke criteria voor het evalueren van opties. Dit vermindert onzekerheid en leidt keuzes in de richting van haalbare oplossingen.

     

Ga voor meer informatie naar hun Donorinfo-pagina of hun website.