ClassContact een nieuwe take-off

In 2020 veranderde de organisatie Take Off haar naam in ClassContact. Deze verandering was niet onbelangrijk en was het resultaat van een doordacht proces. 
Dit artikel, gebaseerd op een interview met Donatien d'Hoop, neemt je mee naar de kern van de naamsverandering, de redenen erachter en de impact op de organisatie.

Een metamorfose die de werkelijkheid beter weerspiegelt

Toen we Donatien d'Hoop vroegen waarom ze besloten hadden hun naam te veranderen, was het antwoord duidelijk. ClassContact geeft beter de essentie weer van wat ze doen: het onderhouden van een essentiële link tussen kinderen en hun klas.

Een intens proces van reflectie

De keuze voor de nieuwe naam werd niet lichtvaardig opgevat. ClassContact omringde zich met een vrijwillige consultant via de vzw Toolbox om hun onderzoeksproces te begeleiden. "Het team was ook actief betrokken bij het proces, waardoor de naamsverandering een persoonlijk tintje kreeg.".

Een naamsverandering in combinatie met andere evoluties

De naamsverandering was de opmaat voor een aantal andere veranderingen binnen de organisatie, waaronder een nieuwe fondsenwervingsstrategie, een modernisering van het imago en een herontwerp van de website. Dit uitgebreide rebrandingproces vergde tijd en denkwerk.

Juridische details

Zodra de nieuwe naam is gekozen, is er nog een cruciaal aspect dat moet worden geregeld: de juridische aspecten. Aangezien de organisatie een vereniging zonder winstoogmerk (VZW) is, moet ze voldoen aan specifieke formaliteiten wanneer ze haar naam verandert. Er moet een algemene vergadering worden belegd en er moet worden voldaan aan de vereiste aanwezigheids- en stemquota. Bovendien, aangezien de VZW regelmatig reageert op oproepen voor projecten of deals met institutionele partners (zoals de Nationale Loterij), kon de naamsverandering niet zomaar gedaan worden. Donatien legt uit: "Aangezien onze vzw een bedrag had ontvangen van de Nationale Loterij, gaf het desbetreffende decreet aan dat het bedrag werd toegekend aan de vzw Take Off en niet aan de vzw ClassContact." Hier moest rekening mee worden gehouden om de betreffende financiering niet te verliezen. Juridisch gezien kan de naamsverandering dus niet van de ene op de andere dag.

Efficiënte communicatie voor blijvende impact

Je naam veranderen heeft zowel voordelen als uitdagingen, zoals Donatien uitlegt: "Het is een kans om je opnieuw uit te vinden en te moderniseren. Het is echter ook een aanzienlijke investering in tijd en energie. Het is een grote uitdaging om degenen die gehecht zijn aan de oude naam te overtuigen en er tegelijkertijd voor te zorgen dat de organisatie ongewijzigd blijft."

Communicatie is daarom een essentiële fase in elke naamsverandering. Intern nam elk lid van het team deel aan het proces. Extern gebruikte ClassContact verschillende middelen om de naamswijziging bekend te maken.
Er werden mailings verstuurd naar scholen en er werden posts gemaakt op hun sociale netwerken met een aftelklok om de anticipatie op te bouwen. Ze stuurden zelfs goodies naar hun belangrijkste partners om een blijvende indruk te maken.

Voor- en nadelen

Je naam veranderen heeft voor- en nadelen, zoals Donatien uitlegt: "Het is een kans voor vernieuwing, modernisering en communicatie. Het is echter ook een investering van tijd en energie."

Waardevol advies voor organisaties die een naamsverandering overwegen

Tot slot raadt Donatien elke organisatie die een naamsverandering overweegt aan om ondersteuning te zoeken. 
Hij benadrukt dat het belangrijk is om dit proces methodisch aan te pakken, aangezien het een aanzienlijke investering van tijd en energie betekent. Gelukkig kunnen vrijwilligers en organisaties als Toolbox onschatbare ondersteuning bieden om deze overgang tot een succes te maken.