Handicap International: 'Op straat vermelden onze fondsenwervers Donorinfo!'

Afbeelding
Antoine Sepulchre Communication & Fundraising Manager - Handicap International Belgium

Handicap International België is een bekende niet-gouvernementele organisatie die in 2018, na 2 jaar, opnieuw op donorinfo.be terug te vinden is. We spraken met Antoine Sepulchre, de verantwoordelijke voor fondsenwerving bij Handicap International. Hij legt uit waarom Handicap International terugkeerde. 

Donorinfo (DI): Donorinfo volgt Handicap International (HI) sinds 2006. Je organisatie was twee jaar geleden vertrokken en keert nu terug. Kan je vertellen waarom ? 

Antoine Sepulchre (AS): Dat is simpel : we hebben tijdelijk jullie platform verlaten uit tijdsgebrek, omdat andere prioriteiten even de bovenhand hadden. Het had niets met Donorinfo te maken. Zes maanden geleden ben ik bij Handicap International gestart. Mijn voorgangster heeft me spontaan verteld over Donorinfo. Ze vond het jammer dat Handicap International niet meer op terug te vinden was. 

DI: Is financiële transparantie opnieuw een prioriteit bij Handicap International?  

AS: Schenkers willen vandaag niet alleen weten of onze acties op het terrein efficiënt zijn, maar ook of we financieel transparant zijn. Media kunnen een goed doel of een oproep onder de aandacht brengen. Maar ze kunnen een organisatie ook volledig in diskrediet brengen als ze niet transparant is. Schenkers houden niet van onduidelijkheden. Ze willen vooral weten wat er met hun geld gebeurt. Waar dient het voor? Hoe wordt het tussen de verschillende uitgavenposten verdeeld? Zelf surf ik regelmatig naar donorinfo.be, want de fiches van de organisaties helpen me om hen met elkaar te vergelijken. Om te bepalen aan wie ze zullen geven, is het voor schenkers essentieel om te weten hoe de middelen tussen de verschillende projecten van een organisatie verdeeld worden. 

DI: Schenkers appreciëren het dus dat rekeningen van organisaties gepubliceerd en toegelicht worden. 

AS: Zeker en vast! Mensen stellen ons vaak vragen over de kostenstructuur : de kost van salarissen, van marketing… Soms vragen mensen me of ik als vrijwilliger werk. Terwijl je voor het beheer van de financiën van een organisatie echt wel een voltijdse professionele medewerker nodig hebt. Dat heeft onvermijdelijk een prijs. Als je dat aan de mensen uitlegt, begrijpen ze het. Je moet hen dus informeren, tijd vrijmaken om uit te leggen hoe je werkt. Een communicatiecampagne of de recrutering van sympathisanten zijn onmisbare uitgaven. Organisaties investeren daarin op een doordachte, zorgvuldige manier. Goede doelen krijgen vaak voorkeurtarieven in de media en kunnen vaak gunstige partnerschappen verkrijgen. Zo heeft Handicap International een grote communicatiecampagne gevoerd met de voetbalster Neymar Jr. Een communicatiebureau heeft voor ons gratis een film gemaakt om dat partnerschap te promoten. 

DI: Spreekt Handicap International over Donorinfo in de communicatie met haar schenkers ? 

AS: Onze organisatie is net opnieuw geregistreerd op jullie platform. Jullie logo staat op onze site. Twee weken geleden hebben we onze fondsenwervers gebrieft: ze zullen vanaf nu aan onze potentiële schenkers uitleggen dat de rekeningen van Handicap International in alle transparantie terug te vinden zijn op donorinfo.be!