Nieuwe werkwijze voor de controle van de rekeningen vanaf 2019

In België zijn enkel grote organisaties verplicht om hun rekeningen te laten controleren. Sinds haar oprichting gaat Donorinfo verder dan de wet voorschrijft. We vragen alle organisaties op donorinfo.be met een totaal opbrengsten hoger dan 100 000 euro om hun rekeningen te laten controleren door een externe, onafhankelijke  erkende expert (bedrijfsrevisor of gecertificeerd accountant ITAA ). Dat garandeert de externe en objectieve controle van de rekeningen. 

 

Onze werkwijze om de rekeningen te controleren en de financiële rapportering te doen gebeurt  als volgt :

 

Vanaf 2019 (rekeningen 2018)

Organisaties met een totale opbrengsten lager dan 100.000 euro moeten Donorinfo geen controlerapport bezorgen, enkel een verklaring op eer dat de doorgestuurde informatie correct is. 

Organisaties met een totale opbrengsten groter dan 100.000 euro moeten Donorinfo een standaard controlerapport bezorgen opgemaakt door een onafhankelijke erkende expert (bedrijfsrevisor of gecertificeerd accountant ITAA). 

De controle van de rekeningen die door Donorinfo bekostigd worden, wordt toevertrouwd aan  een gecertificeerd accountant ITAA.