Voldoet mijn organisatie aan alle criteria om op donorinfo.be gepubliceerd te worden?

Ga na of je aan alle voorwaarden voldoet, voordat je je publicatieaanvraag invult en indient:

  • Je doel als filantropische organisatie is om in hoofdzaak hulp te bieden aan personen in nood of te werken aan een duurzame samenleving.
  • Je organisatie is een vzw, een ivzw of stichting, in België gevestigd en met ondernemingsnummer.
  • Je organisatie doet een expliciet beroep op giften via een website (een pagina die oproept tot giften) en/of in haar brochures (d.m.v. een expliciete vermelding).
  • Je hebt al rekeningen voor 1 volledig boekjaar die je kan voorleggen aan Donorinfo.

Voldoet je organisatie aan al deze criteria? Dan kan je je publicatieaanvraag indienen.