Waar is mijn fiscaal attest?

Schenkers die een gift van 40 euro of meer doen aan een goed doel, kunnen daarvoor een korting tot 45% op hun belastingen krijgen. Het precieze bedrag hangt af van je inkomsten. Het goede doel moet daarvoor wel een erkenning van de FOD financiën hebben.

Vervolgens moet de organisatie jou het fiscaal attest bezorgen. In het voorjaar sturen goede doelen hun fiscale attesten voor het afgelopen jaar naar hun schenkers, op tijd voor jouw belastingaangifte.

  • Traditioneel ontvang je je fiscaal attest per post op papier. 
  • Organisaties mogen je het attest ook per mail bezorgen. 
  • Het goede doelen bezorgt ook aan de fiscus alle gegevens over de uitgereikte fiscale attesten. Als de fiscus jouw gegevens 100% zeker kan verbinden met je gift, dan kan het bedrag al vooraf ingevuld worden op je belastingaangifte, op de juiste plaats. In dat geval heb je het aparte fiscaal attest eigenlijk niet meer nodig.
    Om 100% zeker te zijn dat de gegevens correct met jouw belastingaangifte verbonden worden, kan je aan het goede doel ook je rijksregisternummer bezorgen. Dit is echter niet verplicht. 
  • Jij vult vervolgens het bedrag vermeld op je attest in bij rubriek 1394-61. Heb je meerdere fiscale attesten voor giften aan goede doelen, dan moet je de bedragen optellen tot één totaalbedrag.

Klopt er iets niet op je fiscaal attest, zoals een naam, een bedrag of een adres? Neem dan zeker contact op met het goede doel, zodat ze dat kunnen rechtzetten.

Opgepast: niet voor alle donaties aan een goed doel kan je een fiscaal attest ontvangen. Bekijk de regels voor fiscale attesten.