Waar is mijn fiscaal attest?

Voor gedane giften van 40 euro of meer bedraagt de belastingvermindering 45 % van het werkelijk gestorte en op het attest vermelde bedrag.

Het totale bedrag van de giften waarvoor vermindering wordt verleend mag nooit meer bedragen dan:

 • ofwel 10 % van het totale netto- inkomen
 • ofwel 392.200 euro (aanslagjaar 2024, inkomsten 2023) (aanslagjaar 2025, inkomsten 2024: 408.130 euro) Het precieze bedrag hangt af van je inkomsten.

   Het goede doel moet daarvoor wel een erkenning van de FOD financiën hebben.

Vervolgens moet de organisatie jou het fiscaal attest bezorgen. In het voorjaar sturen goede doelen hun fiscale attesten voor het afgelopen jaar naar hun schenkers, op tijd voor jouw belastingaangifte.

 • Traditioneel ontvang je je fiscaal attest per post op papier. 
 • Organisaties mogen je het attest ook per mail bezorgen. 
 • Het goede doelen bezorgt ook aan de FOD Financïën alle gegevens over de uitgereikte fiscale attesten. 

  Op 28 december 2023 keurde de Kamer een wetsontwerp "houdende diverse fiscale bepalingen (DOC 55/3607)" goed dat onder meer de verplichting inhoudt voor organisaties om aan de FOD Financiën het identificatienummer te bezorgen van het nationaal register van schenkers die van een fiscaal attest genieten voor schenkingen gedaan vanaf 1ᵉʳ januari 2024.

  Zo kan de overheid de belastingaangifte of het voorstel voor een vereenvoudigde belastingaangifte vooraf invullen, zodat je automatisch kunt profiteren van het belastingvoordeel waar je recht op zou hebben.

 • Jij vult vervolgens het bedrag vermeld op je attest in bij rubriek 1394-61. Heb je meerdere fiscale attesten voor giften aan goede doelen, dan moet je de bedragen optellen tot één totaalbedrag.

Klopt er iets niet op je fiscaal attest, zoals een naam, een bedrag of een adres? Neem dan zeker contact op met het goede doel, zodat ze dat kunnen rechtzetten.

Opgepast: niet voor alle giften aan een goed doel kan je een fiscaal attest ontvangen. Bekijk de regels voor fiscale attesten.