Waarom geeft de ene organisatie wel een fiscaal attest en de andere niet?

  • Organisaties bepalen niet zelf of zij al dan niet een fiscaal attest uitvaardigen voor een gift.  Alleen organisaties die ofwel uitdrukkelijk opgenomen zijn in de wet (koninklijke academies, rijskmusea,...), ofwel erkend zijn door de Minister van Financiën, mogen een fiscaal attest afgeven dat recht geeft op een belastingvermindering. De lijst van die organisaties wordt gepubliceerd door de Federale Overheidsdienst Financiën. Om recht te hebben op belastingvermindering, moet je gift minimaal 40 €/jaar bedragen aan de organisatie in kwestie. Het totale bedrag van de giften mag niet meer dan 10 % van je totale netto-inkomen bedragen.
  • Voor kleine organisaties die (nog) niet heel veel giften ontvangen, is de procedure om een erkenning te verkrijgen soms te zwaar. Organisaties moeten ook al twee jaarrekeningen kunnen voorleggen, dus twee jaar werking kunnen aantonen, voor ze een aanvraag tot erkenning mogen indienen. Tot slot moeten je activiteiten en de omvang van je organisatie passen in de door de wet voorgeschreven categorieën. Dat een organisatie geen fiscaal attest geeft, kan dus verschillende redenen hebben. Het zegt niets over de betrouwbaarheid of de transparantie van de organisatie.
  • Sommige organisaties geven een fiscaal attest uit via een derde organisatie (de Koning Boudewijnstichting, Arc-en-Ciel, enz.). Ook hier zijn de mogelijkheden niet eindeloos. Zo mag de organisatie in kwestie de giften alleen gebruiken voor één bepaald project (de zogenaamde projectrekening) en is deze regeling beperkt in tijd.
  • Wil je weten of de organisatie die je steunt een fiscaal attest mag afleveren? Check op donorinfo.be de individuele fiche van de organisatie van je keuze. Klik door naar de financiële info van de organisatie; onderaan zie je of de organisatie een fiscaal attest afgeeft ja of nee.