't Eilandje

Weg uit de dakloosheid

't Eilandje ondersteunt daklozen met een onthaal, onderdak en diensten om aan hun meest dringende noden tegemoet te komen

  100.00 Aantal voltijds equivalenten personeel in 2022
  50 Vrijwilligers in 2022
Werkt rond
Waar
In België
Waals-Brabant
Henegouwen
Luik
Luxemburg
Namen
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Donorinfo

Op zoek naar duidelijke, objectieve en gedetailleerde gegevens over dit goede doel?

De rekeningen van deze organisatie zijn in alle transparantie en onafhankelijkheid geanalyseerd, toegelicht en gepubliceerd door Donorinfo.

Wat doet 't Eilandje?

Al meer dan 60 jaar heeft ’t Eilandje als missie tegemoet te komen aan de noden van daklozen en van mensen in een zeer kwetsbare situatie, door een ruime en diverse waaier diensten aan te bieden die aangepast zijn aan de specifieke situatie van de betrokken personen en gezinnen.

Met dat doel ontplooit ‘t Eilandje een breed en divers aanbod aan eerstelijnsdiensten, biedt het onthaal en tijdelijk onderdak, zoekt en creëert het woonoplossingen en biedt het thuisbegeleiding voor mensen die recent opnieuw een woning hebben gevonden, reikt het handgrepen aan om een opleiding te volgen en opnieuw een job te vinden, en biedt het tot slot ook een programma rond gezonde voeding voor mensen die in armoede leven.

Onze doelstelling is bereikt wanneer de begeleide mensen opnieuw een zekere zelfstandigheid en waardige leefomstandigheden hebben.

‘T Eilandje begeleidt 365 dagen per jaar de mannen, vrouwen en gezinnen die dakloos zijn en in een zeer moeilijke situatie verkeren of het sociaal moeilijk hebben.


Teksten en foto's worden door de organisaties gewijzigd.
Laatste wijziging door de organisatie: 30/06/2023

Hoe kan je 't Eilandje helpen?

 

Met 40 euro biedt u 10 daklozen een voedzaam middagmaal. Voor de daklozen is het aanbod aan eerstelijnsdiensten van levensbelang: kunnen eten naar je honger is cruciaal voor iemand in een zeer kwetsbare situatie.

Met 100 euro biedt u een gezin met twee kinderen een week lang opvang. Dat omvat het verblijf, kunnen eten en zich kunnen wassen, en een psychosociale begeleiding.

Opbrengsten in 2022

  €2.204.192 Particuliere giften en bedrijfsmecenaat
  €4.947.635 Overheidssubsidies
  €166.408 Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen
  €276.079 Andere bedrijfsopbrengsten