Scale Dogs vzw

Opleiding en gratis ter beschikking stelling van geleidehonden en autismehonden.

Sinds 1990 is onze doelstelling de mobiliteit en zelfstandigheid van personen met een visuele beperking te vergroten door het kosteloos ter beschikking stellen van kwaliteitsvolle geleidehonden. Sinds 2018 plaatst onze organisatie ook een beperkt aantal assistentiehonden bij kinderen met een ASS. 

  6.00 Aantal voltijds equivalenten personeel in 2022
  60 Vrijwilligers in 2022
Werkt rond
Waar
In België
Antwerpen
Vlaams-Brabant
Waals-Brabant
West-Vlaanderen
Oost-Vlaanderen
Henegouwen
Luik
Limburg
Luxemburg
Namen
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Donorinfo

Op zoek naar duidelijke, objectieve en gedetailleerde gegevens over dit goede doel?

De rekeningen van deze organisatie zijn in alle transparantie en onafhankelijkheid geanalyseerd, toegelicht en gepubliceerd door Donorinfo.

Afbeelding
Chiot labrador blond portant un foulard d'identification Scale Dogs

Wat doet Scale Dogs vzw?

De hoofdactiviteit van Scale Dogs is het opleiden van geleidehonden voor personen met een visuele beperking. Geleidehonden leiden hun blinde of slechtziende baas veilig en vlot door het verkeer en langs obstakels, voeren zoekopdrachten uit en zijn in staat een commando te weigeren als er gevaar dreigt. Daarnaast vergemakkelijkt een geleidehond het sociaal contact met andere personen. Geen ander mobiliteitsmiddel biedt personen met een visuele beperking zoveel onafhankelijkheid en vrijheid. Dankzij hun geleidehond kunnen ook zij deelnemen aan het dagelijkse leven zonder van anderen afhankelijk te zijn.

Af en toe blijkt een hond uiteindelijk niet geschikt om de taak van 'geleidehond' op zich te nemen en dat hij, mits een aangepaste opleiding, geplaatst kan worden bij een kind met een ASS. De autismehond helpt kinderen met een ASS om hun potentieel zo goed mogelijk te ontwikkelen en om een zo groot mogelijke zelfstandigheid te verkrijgen.


Teksten en foto's worden door de organisaties gewijzigd.
Laatste wijziging door de organisatie: 13/06/2024

Hoe kan je Scale Dogs vzw helpen?

 

De opleiding van een geleidehond of een autismehond kost minstens €43.500 maar onze honden worden kosteloos geplaatst.  Helpen kan via een (maandelijkse) gift, een schenking, in de vorm van een legaat, …

 
  • Hulp bij evenementen en campagnes
  • Gastgezinnen (voor tijdelijke opvang of gedurende één jaar als puppypleeggezin)
  • Vertalingen (van en naar het Nederlands, Frans en Engels)
  • Andere: als vrijwillige hondeninstructeur op onze hondenschool (op zaterdag voormiddag)
Je vindt ons ook terug op volgende platformen:

Opbrengsten in 2022

  €80.963 Particuliere giften en bedrijfsmecenaat
  €25.000 Overheidssubsidies
  €10.022 Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen
  €15.580 Andere bedrijfsopbrengsten