Lucia vzw

Financiële noodhulp aan gezinnen met jonge kinderen (0-12 jaar)

Door het bouwen van een financiële noodbrug een lichtstraal brengen in het leven van jonge kinderen in België. Dit betekend concreet dat het welzijn van het jonge kind staat centraal (kinderen tot twaalf jaar), maar de gezinssituatie wordt in haar geheel in rekening gebracht.

  1.00 Aantal voltijds equivalenten personeel in 2022
  48 Vrijwilligers in 2022
Werkt rond
Waar
In België
Antwerpen
Vlaams-Brabant
Waals-Brabant
West-Vlaanderen
Oost-Vlaanderen
Henegouwen
Luik
Limburg
Luxemburg
Namen
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Donorinfo

Op zoek naar duidelijke, objectieve en gedetailleerde gegevens over dit goede doel?

De rekeningen van deze organisatie zijn in alle transparantie en onafhankelijkheid geanalyseerd, toegelicht en gepubliceerd door Donorinfo.

Wat doet Lucia vzw?

Sociale missie

De vzw Lucia helpt zwangere vrouwen en jonge kinderen van één- of meeroudergezinnen die in België wonen en, om welke reden ook, tijdelijk in een bestaansonzekerheid terechtgekomen zijn en in een uitzichtloze situatie dreigen weg te zakken. 

Wat doet Lucia?

De vzw kan rekenen op de hulp van een zestigtal opgeleide vrijwilligers die in direct contact staan met de maatschappelijk assistenten van de gezinnen. Zij staan niet in driect contact met de begunstigden zelf. Lucia heeft een nationaal secretariaat in Brussel en 8 lokale antennes verspreid over heel België. Elke antenne staat zelf in voor haar vrijwilligers, de coördinatie van materiële en financiële hulp aan de gezinnen en de fondsenwervende activiteiten. 

  • Tijdelijke financiële steun: met deze steun wil de vzw aan de meest prangende problemen van de gezinnen tegemoet komen, en met name daar waar de kinderen getroffen worden. Financiële steun wordt toegekend voor één jaar maximum en dient om de kosten verbonden aan gezondheid, onderwijs en opvoeding en de aankoop van basisverzorgingsmateriaal, enz... de betalen. Deze hulpverleninggaat gekoppeld met een strenge sociale opvolging van de aanbesteding ervan. Lucia streeft ernaar om de globale familiale situatie van de begunstigden te verbeteren, zodat ouders die het moeilijk hebben opnieuw vertrouwen...


Teksten en foto's worden door de organisaties gewijzigd.
Laatste wijziging door de organisatie: 26/07/2023

Hoe kan je Lucia vzw helpen?

 

Wij verwachten financiële schenkingen in alle vormen: legaten, betalingen, bestendige opdrachten.

 

Behandeling van de dossiers.

Opbrengsten in 2022

  €111.364 Particuliere giften en bedrijfsmecenaat
  €28.997 Overheidssubsidies
  €1.750 Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen
  €0 Andere bedrijfsopbrengsten
Lucia vzw

Boomkwekerijstraat 1 bus 2
1000 Brussels
België