L’Arche Namur-Bierges ASBL

Bewustmaken van de talenten van mensen met een verstandelijke beperking

De missie van L'Arche Namur-Bierges is het welzijn en de ontplooiing van een vijftigtal volwassenen met een verstandelijke beperking te verzekeren door het gemeenschapsleven en het delen met professionals, vrijwilligers en vrienden.

  30.90 Aantal voltijds equivalenten personeel in 2021
  28 Vrijwilligers in 2021
Werkt rond
Waar
In België
Waals-Brabant
Namen

Donorinfo

Op zoek naar duidelijke, objectieve en gedetailleerde gegevens over dit goede doel?

De rekeningen van deze organisatie zijn in alle transparantie en onafhankelijkheid geverifieerd, toegelicht en gepubliceerd door Donorinfo.

Afbeelding
L'Arche Bierges

Wat doet L’Arche Namur-Bierges ASBL?

Deze organisatie communiceert enkel in het Frans met haar donateurs, raadpleeg hier hun Franstalige fiche.

Laatste wijziging: 22/12/2022

Hoe kan je L’Arche Namur-Bierges ASBL helpen?

Opbrengsten in 2021

  €66.945 Particuliere giften en bedrijfsmecenaat
  €2.191.486 Overheidssubsidies
  €7.373 Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen
  €5.729 Andere bedrijfsopbrengsten
L’Arche Namur-Bierges ASBL

Chaussée de Charleroi 145
5000 Namur
België

secretariat.namur@larche.be