L'Arche Bruxelles ASBL

Bewustmaken van de talenten van mensen met een verstandelijke beperking

De missie van L'Arche Brussel is het welzijn en de ontplooiing van een vijftigtal volwassenen met een verstandelijke beperking te verzekeren door het gemeenschapsleven en het delen met professionals, vrijwilligers en vrienden.

  39.30 Aantal voltijds equivalenten personeel in 2022
  37 Vrijwilligers in 2022
Werkt rond
Waar
In België
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Donorinfo

Op zoek naar duidelijke, objectieve en gedetailleerde gegevens over dit goede doel?

De rekeningen van deze organisatie zijn in alle transparantie en onafhankelijkheid geanalyseerd, toegelicht en gepubliceerd door Donorinfo.

Afbeelding
L'équipe de Cana

Wat doet L'Arche Bruxelles ASBL ?

Deze organisatie communiceert enkel in het Frans met haar donateurs, raadpleeg hier hun Franstalige fiche.


Teksten en foto's worden door de organisaties gewijzigd.
Laatste wijziging door de organisatie: 22/12/2022

Ik ben Olga, ik ben achttien jaar oud en ik doe een jaar vrijwilligerswerk in L'Arche Brussel. Toen ik hier aankwam, was ik verrast dat de ontvangst zo warm was: mensen omhelsden me en kusten me en we dansten samen.

Olga TWELBECK, volontaire allemande au foyer la Branche

Hoe kan je L'Arche Bruxelles ASBL helpen?

Opbrengsten in 2022

  €328.500 Particuliere giften en bedrijfsmecenaat
  €2.094.404 Overheidssubsidies
  €23.936 Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen
  €133.940 Andere bedrijfsopbrengsten
L'Arche Bruxelles ASBL

Rue de Chambéry 23
1040 Bruxelles
België

secretariat@archebxl.org