WAPA International (WAR-AFFECTED PEOPLE’S ASSOCIATION)

Geef kindsoldaten hun toekomst terug

WAPA – War-Affected People’s Association – strijdt tegen het gebruik van kinderen in gewapende conflicten en voor hun re-integratie in de versterkte gemeenschap.

  3.00 Aantal voltijds equivalenten personeel in 2022
  15 Vrijwilligers in 2022
Werkt rond
Waar
In België
Buiten België
Afrika
Azië
Zuid-Amerika
Congo
Colombia
Sri Lanka
Oeganda

Donorinfo

Op zoek naar duidelijke, objectieve en gedetailleerde gegevens over dit goede doel?

De rekeningen van deze organisatie zijn in alle transparantie en onafhankelijkheid geanalyseerd, toegelicht en gepubliceerd door Donorinfo.

Wat doet WAPA International (WAR-AFFECTED PEOPLE’S ASSOCIATION)?

De missie van WAPA

In het noorden en in het zuiden strijden tegen het gebruik van kinderen in gewapende conflicten en vechten voor hun re-integratie in versterkte gemeenschappen.

Wat doet WAPA?

Om bij te dragen aan de re-integratie van voormalige kindsoldaten en aan de versterking van hun gemeenschappen, is WAPA zowel actief in het noorden (belangenbehartiging en bewustmaking) als in het zuiden, in postconflictlanden of in landen op weg naar vrede waar een grootschalige rekrutering van kinderen in gewapende groepen (DRC, Colombia, Oeganda, Sri Lanka) heeft plaatgevonden. Haar werk steunt op 3 peilers:

  • Gezondheidszorg is een van de belangrijkste doelstellingen voor menselijke ontwikkeling: ervoor zorgen dat de doelgroep zijn medische, mentale en sociale situatie verbetert (of behoudt). 
  • Onderwijs is misschien wel het krachtigste instrument om transgenerationeel analfabetisme, stigmatisering en kwetsbaarheid te verminderen, en daardoor bij te dragen aan vredesopbouw door de vorming van een goed opgeleide gemeenschap. 
  • De ontwikkeling van micro-ondernemerschap door het toekennen van microkredieten en een levensonderhoud stelt onze doelgroep in staat inkomstengenererende activiteiten te ontwikkelen die of een volledig inkomen opleveren, of een aanvulling op het inkomen vormen. Zo kunnen ze in hun eigen behoeften voorzien en vaak ook in die van hun gezinnen. 


Teksten en foto's worden door de organisaties gewijzigd.
Laatste wijziging door de organisatie: 12/06/2024

Hoe kan je WAPA International (WAR-AFFECTED PEOPLE’S ASSOCIATION) helpen?

 

In Colombia: volgen zo'n vijftig kinderen (ex-FARC, ex-ELN, etc.) kunsttherapiesessies. 1 jaar kunsttherapie voor een kind: € 500.

In de DRC: WAPA ondersteunt de vrijlating en opvang in een transitiecentrum van 1.000 kinderen/jaar en de duurzame re-integratie van 100 kinderen/jaar. 100 kits voor kinderen gehost in CTO: € 2.300

In Sri Lanka: WAPA ondersteunt ongeveer 100 vrouwen per jaar met een subsidie of microlening om een inkomensgenererendesactiviteit op te starten: 620 € / vrouw.

 

WAPA zoekt apparatuur voor de opvang van kinderen die zijn vrijgelaten uit gewapende groepen in de DRC en worden ondergebracht in de transit- en oriëntatiecentra van Bukavu.
Volledige lijst beschikbaar (in FR).

Neem contact op met WAPA als u over apparatuur van goede kwaliteit beschikt.

Dankjewel.

De WAPA's

Sportartikelen
Schoolmateriaal
Computer en/of kantoormateriaal
Medisch materiaal
Producten voor persoonlijke hygiëne
Producten voor kinderverzorging
Kleding en huishoudlinnen
 

Of je nu hyper verbonden bent, een professionele organisatie bent of iemand bent die materialen heeft, je hulp is welkom! Laat het ons weten, steun onze campagnes, deel onze Facebook-berichten. Ontmoet mensen, versterk onze teams in het veld tijdens onze acties of help ons een handje met logistiek, bijvoorbeeld door voor een vergaderruimte of een aanhanger te zorgen. Houd u van fotografie of video, help ons dan met onze communicatiecampagnes. U houdt van cijfers, computers... Kom ons een handje

Opbrengsten in 2022

  €120.709 Particuliere giften en bedrijfsmecenaat
  €194.286 Overheidssubsidies
  €158.148 Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen
  €0 Andere bedrijfsopbrengsten
WAPA International (WAR-AFFECTED PEOPLE’S ASSOCIATION)

Rue de Rixensart, 22
1332 rixensart
België