Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG), stichting van openbaar nut

Wetenschappelijke vooruitgang in de tropische geneeskunde en volksgezondheid.

  448.50 Aantal voltijds equivalenten personeel in 2022
  0 Vrijwilligers in 2022
Werkt rond
Waar
In België
Buiten België
Antwerpen
Vlaams-Brabant
Waals-Brabant
West-Vlaanderen
Oost-Vlaanderen
Henegouwen
Luik
Limburg
Luxemburg
Namen
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Afrika
Azië
Europa
Zuid-Amerika

Donorinfo

Op zoek naar duidelijke, objectieve en gedetailleerde gegevens over dit goede doel?

De rekeningen van deze organisatie zijn in alle transparantie en onafhankelijkheid geanalyseerd, toegelicht en gepubliceerd door Donorinfo.

Wat doet Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG), stichting van openbaar nut?

De missie van ITG

Versterken van de rationele grondslag van de medische (en veterinaire) gezondheidszorg in ontwikkelingslanden en beantwoorden aan de binnenlandse noden op het gebied van tropische- en importpathologie. Het werkterrein van het ITG omvat alle ziekten of gezondheidsproblematieken die gebonden zijn aan de specifieke ecologische en socio-economische situatie in ontwikkelingslanden.
 

Wat doet het ITG?

De kerntaken zijn onderwijs en vorming, onderzoek, dienstverlening en capaciteitsversterking, zowel in België als op het terrein.
 

  • Samenwerking: het ITG fungeert in vele internationale netwerken en werkt steeds in partnership met instellingen, overheden en gemeenschappen in het Zuiden.
  • Onderwijs en vorming: het ITG biedt gevorderd onderwijs en vorming (master en doctoraat) aan in de tropische geneeskunde, volksgezondheid, bestrijding van overdraagbare ziekten en aids, tropische diergeneeskunde en veeteelt.
  • Onderzoek en dienstverlening: het ITG is een internationale referentie mbt aids, tuberculose, malaria, slaapziekte, ebola, leishmania en wormziekten en zoönosen, veeziekten en de organisatie van gezondheidszorg. Het onderzoek vindt plaats zowel op het ITG als op het terrein, steeds in samenwerking met lokale partners.

 


Teksten en foto's worden door de organisaties gewijzigd.
Laatste wijziging door de organisatie: 03/06/2023

Hoe kan je Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG), stichting van openbaar nut helpen?

Opbrengsten in 2022

  €33.569 Particuliere giften en bedrijfsmecenaat
  €54.802.219 Overheidssubsidies
  €5.013.801 Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen
  €3.705.055 Andere bedrijfsopbrengsten