Het GielsBos vzw

Het GielsBos biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een mentale beperking.

Kinderen en volwassenen met een beperking vinden een veilige en geborgen thuis in Het GielsBos. We bieden hen en hun leefomgeving een brede ondersteuning vanuit ervaring en professionalisme. Zo stellen we onze cliënten in staat een eigen leven uit te bouwen en hun dromen na te jagen.

  506.50 Aantal voltijds equivalenten personeel in 2023
  559 Vrijwilligers in 2023

Donorinfo

Op zoek naar duidelijke, objectieve en gedetailleerde gegevens over dit goede doel?

De rekeningen van deze organisatie zijn in alle transparantie en onafhankelijkheid geanalyseerd, toegelicht en gepubliceerd door Donorinfo.

Wat doet Het GielsBos vzw?

De missie van Het GielsBos

Kinderen en volwassenen met een beperking vinden een veilige en geborgen thuis in Het GielsBos. We bieden hen en hun leefomgeving een brede ondersteuning vanuit ervaring en professionalisme. Zo stellen we onze cliënten in staat een eigen leven uit te bouwen en hun dromen na te jagen.

Wat doet Het GielsBos?

Een plek om te wonen

Vandaag biedt Het GielsBos aan meer dan 300 personen met een verstandelijke beperking een aangepaste plek om langdurig te wonen. Anderen komen hier af en toe logeren. Wonen kan in het dorp in Beerse, Lille of Tielen of in een bosrijke omgeving te Gierle.

Een invulling van de dag

Ook voor dagopvang of dagbesteding kan je bij het GielsBos terecht. Dit kan in hele of halve dagen, op verschillende locaties, afgestemd op de mogelijkheden en interesses van de cliënt. Zo zijn er de activiteitencentra in Tielen en Gierle, maar is er eveneens gelegenheid tot dagopvang in de woningen of op de boerderij.

Behandeling

Bij het GielsBos kan je ook terecht  voor gespecialiseerde medische dienstverlening zoals bv. een gehooronderzoek.

Een plek om zelf iets te doen

We beschikken over een prachtige infrastructuur. Ons ontmoetingscentrum, ons inclusieve café De Stroom, ons belevingsbad en wellness Waterlelie, ons belevingscentrum Oase, de sporthal en de paardenweide … het zijn stuk voor stuk unieke plekken waar je kan ontspannen, beleven en actief bewegen.


Teksten en foto's worden door de organisaties gewijzigd.
Laatste wijziging door de organisatie: 17/06/2024

Hoe kan je Het GielsBos vzw helpen?

 

De belevingstuin wordt een plek voor ontmoetingen met anderen én met de natuur. Een plek die aanzet tot bewegen, waarbij alle zintuigen worden geprikkeld. Net zoals bij belevingscentrum Oase wordt ingezet op: ontdekken, beleven en creatief creëren. De specifieke noden van de cliënten staan centraal en toegankelijkheid krijgt een nieuwe dimensie. De belevingstuin zal iets helemaal anders zijn dan een klassieke speeltuin én aansluiten bij het parkgevoel op de campus van Het GielsBos.

 
Andere
Speelgoed - knutselmateriaal
 

Vele bewoners kijken uit naar iemand die met hen wil wandelen, fietsen, zwemmen... Heb je tijd en wil je er iets leuks mee doen? Je zal er van versteld staan hoe snel je een hechte relatie opbouwt met de bewoners.

Opbrengsten in 2023

  €73.114 Particuliere giften en bedrijfsmecenaat
  €36.056.942 Overheidssubsidies
  €0 Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen
  €699.150 Andere bedrijfsopbrengsten