de Duve Institute

Bevorderen van biomedisch onderzoek om "Beter te begrijpen om beter te genezen".

Het de Duve Instituut, een biomedisch onderzoeksinstituut dat in 1974 werd opgericht door Nobelprijswinnaar C. de Duve, verenigt vandaag meer dan 270 onderzoekers en technici uit een veertigtal landen, die samenwerken om ziekten beter te begrijpen met als doel om ze beter te kunnen genezen.

  63.50 Aantal voltijds equivalenten personeel in 2022
  0 Vrijwilligers in 2022
Werkt rond
Waar
In België
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Donorinfo

Op zoek naar duidelijke, objectieve en gedetailleerde gegevens over dit goede doel?

De rekeningen van deze organisatie zijn in alle transparantie en onafhankelijkheid geanalyseerd, toegelicht en gepubliceerd door Donorinfo.

Wat doet de Duve Institute?

Het huidige onderzoek in het instituut, dat leidt tot een beter begrip van hun biologische mechanismen, verbetert de diagnose en behandeling van vele ziekten:
- Kankers, leukemieën en lymfomen, en hun behandeling door immunotherapie;
- Verworven (diabetes) en erfelijke (zeldzame ziekten) metabole ziekten;
- Ziekten gerelateerd aan immuniteitsstoornissen (astma, multiple sclerose, systemische sclerodermie, ziekte van Crohn, psoriasis);
- Virale en bacteriële infecties, met een belangrijke onderzoeksfocus op de ontwikkeling van nieuwe antibiotica en nieuwe manieren om bacteriën te bestrijden;
- Ontwikkelingsstoornissen van de vasculaire (angioma's, lymfoedemen) en skeletale (gespleten lip) systemen.

Enkele recente concrete resultaten:
- De ontdekking van de werkwijze van een antilichaam heeft geleid tot de ontwikkeling van een biomedicijn tegen kanker dat momenteel wordt geëvalueerd in klinische proeven (meer info).
- De ontdekking van een genetische mutatie die verantwoordelijk is voor veneuze misvormingen heeft geleid tot de identificatie van een nieuwe behandeling die de pijn aanzienlijk vermindert (meer info).
- De ontdekking van het werkingsmechanisme van een enzym heeft geleid tot de identificatie van een revolutionaire behandeling tegen neutropenie, een hematologische aandoening die leidt tot een hoog risico op infecties (meer info).

Veelbelovende paden worden ook onderzocht in de strijd tegen antibioticaresistentie, evenals bij de immunotherapie tegen kanker.


Teksten en foto's worden door de organisaties gewijzigd.
Laatste wijziging door de organisatie: 05/01/2023

Afbeelding
Christian de Duve

Beter begrijpen om beter te genezen

Christian de Duve, Nobelprijswinnaar voor Geneeskunde 1974, stichter van het Instituut

Hoe kan je de Duve Institute helpen?

 

Het de Duve Instituut heeft uw financiële steun nodig voor:
- De beurzen toegekend aan veelbelovende jonge onderzoekers uit binnen- en buitenland (jaarlijkse kost: 46 000 €/onderzoeker). Als een donor een volledige beurs wil financieren, kan deze zijn/haar naam dragen;
- De aanschaf van dure wetenschappelijke apparatuur;
- De exploitatiekosten van de laboratoria (80 €/onderzoeker/dag).
Op ons donatieformulier kunt u het gebied kiezen dat u wilt steunen.
Dank u bij voorbaat!

Opbrengsten in 2022

  €925.445 Particuliere giften en bedrijfsmecenaat
  €991.745 Overheidssubsidies
  €2.265.454 Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen
  €2.590.909 Andere bedrijfsopbrengsten