Child-Help vzw

Child-Help vzw is een Belgische vzw voor internationale samenwerking.

Het is de missie van Child-Help om een generatie mogelijk te maken waarin kinderen met spina bifida en hydrocefalie gedreven volwassenen worden in een inclusieve samenleving die samenwerkt met partners over de hele wereld.

  2.10 Aantal voltijds equivalenten personeel in 2023
  4 Vrijwilligers in 2023
Werkt rond
Waar
Buiten België
Afrika
Azië
Zuid-Amerika
Kenia
Tanzania
Oeganda
DR Congo
Ethiopië
Ivoorkust
Guatemala
Malawi

Donorinfo

Op zoek naar duidelijke, objectieve en gedetailleerde gegevens over dit goede doel?

De rekeningen van deze organisatie zijn in alle transparantie en onafhankelijkheid geanalyseerd, toegelicht en gepubliceerd door Donorinfo.

Afbeelding
Jongen met hydrocefalie en vader

Wat doet Child-Help vzw?

Child-Help zet in op het toegankelijk maken van de zorg en de behandeling van een open rug (spina bifida) en een waterhoofd (hydrocefalie) door wereldwijde kennis te vertalen naar haalbare zorg in landen waar de zorg ontoereikend is.

Child-Help wil de levenskwaliteit verbeteren van mensen met een open rug en een waterhoofd en hun familieleden in landen in het Zuiden door samenwerking met internationale en lokale partners.

Child-Help ondersteunt zelfhulpgroepen om binnen het land te vechten voor een betere zorg en een inclusieve maatschappij. Deze zelfhulpgroepen streven ernaar dat hun eigen overheden hun verantwoordelijkheid opnemen.

Child-Help zet in op  het voorkomen van deze handicaps  door primaire preventie

In België wil Child-Help vzw de problematiek van deze aandoeningen bekendmaken en financiële steun inzamelen om haar missie waar te maken. 

Het is de prioriteit van Child-Help om bekendheid te geven aan dit probleemfondsen te werven en de lokale partners positief te begeleiden en kritisch op te volgenChild-Help ontwikkelde de best mogelijke zorg en behandeling in haalbare kwaliteitsnormen en protocollen voor het Globale Zuiden. Zo wordt Child-Help meer en meer een kenniscentrum voor toegankelijke dienstverlening voor mensen met spina bifida en hydrocefalie in het Globale Zuiden.


Teksten en foto's worden door de organisaties gewijzigd.
Laatste wijziging door de organisatie: 20/06/2024

Afbeelding
Child-Help-vzw- Dirk De wachter

Pijn en vertwijfeling om de handicap van je kind zijn dezelfde in Afrika als hier.

Dirk De Wachter, peter van Child-Help vzw

Hoe kan je Child-Help vzw helpen?

 

Geef leven

Voor een kind dat opgroeit in armoede en dat een open rug (spina bifida) of een waterhoofd (hydrocefalie) heeft, maakt jouw steun een gigantisch verschil. Met jouw gift schenk je immers medisch materiaal of een operatie. Hierdoor verbetert de levenskwaliteit significant en kan het kind opgroeien tot een volwaardige burger.

€ 20 = 1 jaar incontinentiemateriaal

€ 47 = 1 shunt

€ 120 = 1 levensreddende operatie

 

Onze vrijwilligers vertegenwoordigen Child-Help doorheen heel het land! Zij informeren en sensibiliseren het grote publiek over wat Child-Help doet. Op festivals, beurzen, informatiedagen, … 

Verwacht je binnenkort een baby of sta je zelf in de belangstelling met je jubileum, verjaardag, pensioenviering of huwelijk? Vraag je familie en vrienden om het traditionele cadeau te vervangen door een donatie ten voordele van Child-Help. Jij beslist welk project we steunen ter ere van jou!

 

Je vindt ons ook terug op volgende platformen:

Opbrengsten in 2023

  €1.486.816 Particuliere giften en bedrijfsmecenaat
  €64.924 Overheidssubsidies
  €7.758 Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen
  €95.108 Andere bedrijfsopbrengsten