CNCD - 11.11.11 vzw

Nationaal Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking

  56.00 Aantal voltijds equivalenten personeel in 2020
  5000 Vrijwilligers in 2020

Donorinfo

Op zoek naar duidelijke, objectieve en gedetailleerde gegevens over dit goede doel?

De rekeningen van deze organisatie zijn in alle transparantie en onafhankelijkheid geverifieerd, toegelicht en gepubliceerd door Donorinfo.

Wat doet CNCD - 11.11.11 vzw?

Sociale missie

Het CNCD-11.11.11 verenigt een 90-tal organisaties en ngo's met structurele ontwikkelingsprojecten. De beoogde doelstelling is de bevolkingen in het Zuiden toegang te verschaffen tot ontwikkeling en kansarme,  uitgesloten bevolkingen te laten genieten van fundamentele rechten.

 

Deze organisatie communiceert met haar schenkers in het Frans. Bekijk voor meer gedetailleerde informatie de Franstalige fiche.

Laatste wijziging: 18/05/2022

Hoe kan je CNCD - 11.11.11 vzw helpen?

Opbrengsten in 2020

  €1.270.362 Particuliere giften en bedrijfsmecenaat
  €4.090.841 Overheidssubsidies
  €207.589 Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen
  €118.644 Andere bedrijfsopbrengsten
CNCD - 11.11.11 vzw

Boulevard Léopold II 184D
1080 Brussels
België