Espace Social (Télé-Service) vzw

Sociaal actiecentrum voor mensen die in armoede leven

  38.10 Aantal voltijds equivalenten personeel in 2022
  17 Vrijwilligers in 2022
Werkt rond
Waar
In België
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Donorinfo

Op zoek naar duidelijke, objectieve en gedetailleerde gegevens over dit goede doel?

De rekeningen van deze organisatie zijn in alle transparantie en onafhankelijkheid geanalyseerd, toegelicht en gepubliceerd door Donorinfo.

Afbeelding
Activité collective
espacesocial

Wat doet Espace Social (Télé-Service) vzw?

Espace Social Télé-Service, is een vzw met als missie het onthalen en begeleiden van eenieder die in moeilijkheden zit, in een precaire situatie of grote armoede leeft. De vzw heeft ook, binnen het kader van de sociale economie, als doel de sociale en professionele integratie van werkzoekenden die ver staan van de arbeidsmarkt staan, aan de hand van dienstverlening en het produceren van goederen voor inwoners, verenigingen, gemeenschappen en ondernemingen.

Om deze doelen te bereiken voert Espace Social globale, gerichte en preventieve sociale acties, via projecten en cellen die onderverdeeld worden in 2 activiteitenhubs.

Onze filosofie voor maatschappelijk werk berust op de sterke overtuiging dat iedereen expertise heeft, potentieel, speciale kennis die de maatschappij zeker kunnen baten. We willen deze capaciteiten, vaardigheden en individuele verhalen ten volle benutten in ons collectief project voor een alternatief maatschappelijk model dat rechtvaardiger en solidair is.

We brengen deze arbeidsfilosofie in de praktijk met onze verschillende diensten en projecten, waar we steeds waken over het evenwicht tussen individueel, collectief en communautair maatschappelijk werk en de sociale en professionele insertie van de meest kwetsbare personen. Deze werkmethode stimuleert deelname en draagt bij tot het “samen leven” dat onze maatschappij zo ontbeert.


Teksten en foto's worden door de organisaties gewijzigd.
Laatste wijziging door de organisatie: 19/04/2022

Afbeelding rechtsboven: espacesocial

Hulp kan pas doeltreffend zijn als men ook de oorzaak aanpakt van wanhoop en armoede”.

Charles Gielen, oprichter

Hoe kan je Espace Social (Télé-Service) vzw helpen?

 

Iedereen kan een steentje bijdragen, naar eigen vermogen. Uw gift is van belang! Met een doorlopende opdracht van meer dan 4 euro kunt u de betaling makkelijk en zorgeloos spreiden over het jaar. Alle donaties van 40 euro of meer per kalenderjaar gaan naar de vzw en dan krijgt u een kwijtschrift. Uw kunt uw gift storten op deze bankrekening: BE62 2100 2049 7061 in naam van Espace Social Télé-Service.

Opbrengsten in 2022

  €203.022 Particuliere giften en bedrijfsmecenaat
  €1.643.873 Overheidssubsidies
  €83.222 Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen
  €140.828 Andere bedrijfsopbrengsten