CAW Oost-Brabant

CAW maakt sterker

CAW Oost-Brabant versterkt welzijn, biedt toegankelijke, kwaliteitsvolle hulp, met bijzondere aandacht voor maatschappelijk kwetsbare mensen. Voor hen zetten we naast de reguliere hulpverlening extra projecten op om antwoord te bieden op vragen van diverse doelgroepen in onze samenleving. 

  160.60 Aantal voltijds equivalenten personeel in 2022
  190 Vrijwilligers in 2022
Werkt rond
Waar
In België
Vlaams-Brabant

Donorinfo

Op zoek naar duidelijke, objectieve en gedetailleerde gegevens over dit goede doel?

De rekeningen van deze organisatie zijn in alle transparantie en onafhankelijkheid geanalyseerd, toegelicht en gepubliceerd door Donorinfo.

Wat doet CAW Oost-Brabant?

De missie van CAW Oost-Brabant

Het CAW is een eerste contactpunt voor mensen met problemen en vragen over welzijn. Iedereen kan er terecht voor info, advies, ondersteuning, begeleiding en opvang. Je kan er langslopen, bellen, mailen of chatten met een hulpverlener. De hulp is gratis, vertrouwelijk en professioneel. Het CAW realiseert ook extra projecten voor kwetsbare doelgroepen, ontwikkelt nieuwe oplossingen voor maatschappelijke problemen en sensibiliseert het brede publiek, welzijnspartners en het beleid.

 

Wat doet het CAW Oost-Brabant?

Algemeen aanbod

  • ondersteuning en advies via telefoon, mail of chat of via het onthaal in Leuven, Tienen, Diest of Aarschot. Voor jongeren is er een apart aanbod.
  • Inloopcentra voor ontmoeting en praktische hulp bij dagelijkse problemen.
  • Expertise in thema’s als familiaal geweld, slachtofferhulp, thuisloosheid, (kans-)armoede, persoonlijk of relationele problemen
  • gepaste hulptrajecten, crisishulp en tijdelijke opvang met begeleiding.
  • Preventie en signaleren van maatschappelijke problemen aan het beleid.

Bijzondere projecten en samenwerkingsverbanden

Via diverse lokale samenwerkingsacties en projecten zet CAW Oost-Brabant in op meer en betere toegankelijkheid van diensten en organisaties en draagt zo bij aan een betere sociale bescherming van iedereen, in het bijzonder van de maatschappelijk meest kwetsbaren. Voorbeelden zijn Younited Belgium, Budget in Zicht, het Woonanker, de Sociale Kruidenier, Mind-Spring...


Teksten en foto's worden door de organisaties gewijzigd.
Laatste wijziging door de organisatie: 12/06/2024

Afbeelding
geven om een ander maakt gelukkig

Geven om een ander is simpel. En het maakt je gelukkig ook. 

Hoe kan je CAW Oost-Brabant helpen?

 

Vaak reikt het reguliere hulpaanbod niet ver genoeg om gepaste antwoorden te bieden op de nood van meer kwetsbare doelgroepen. Die nood vraagt een extra aanbod waar ook extra middelen moeten voor worden ingezet. We willen mensen sensibiliseren voor onze missie, hen aanmoedigen te zorgen voor elkaar door onze werking en onze projecten te steunen. Door een engagement te nemen dat zich vertaalt in financiële giften, schenkingen in natura, het verlenen faciliteiten, kennis en advies, samenwerking. 

 

Soms is er materiaal nodig om onze extra projecten te realiseren, om opvangplekken in te richten, maaltijden te kunnen aanbieden, vervoer te kunnen realiseren. Soms hebben onze cliënten zelf extra gerief nodig om te kunnen leven, wonen, werken, school te lopen, zichzelf en hun kinderen te kunnen verzorgen. Afhankelijk van die acute noden zoeken wij regelmatig gepast materiaal en steun. 

Andere
Schoolmateriaal
Producten voor persoonlijke hygiëne
Kleding en huishoudlinnen
 

Wij kiezen bewust voor het werken met vrijwilligers: studenten, actieve gepensioneerden, professionelen die in hun vrije tijd hun specifieke vaardigheden aanbieden, mensen die in de buurt wonen, mensen die vroeger zelf al geholpen waren in het CAW en nu ook graag anderen helpen. Je vindt ze overal in de organisatie: in het bestuur, in werkingen of achter de schermen bij de ondersteunende, administratieve of logistieke diensten. 

 

 

Opbrengsten in 2022

  €36.512 Particuliere giften en bedrijfsmecenaat
  €12.052.226 Overheidssubsidies
  €114.990 Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen
  €24.576 Andere bedrijfsopbrengsten
CAW Oost-Brabant

redingenstraat
6
3000 leuven
België

greet.monstrey@cawoostbrabant.be