çavaria vzw

Belangenorganisatie voor holebi's, transgender en intersekse personen

Çavaria zet zich in voor het welzijn, gelijke rechten en gelijke kansen van holebi’s, transgender en intersekse personen*. Çavaria bouwt verder aan een solidaire en inclusieve samenleving met een brede kijk op seksuele oriëntatie, genderexpressie, genderidentiteit en seksekenmerken.

Meer info

  18.32 Aantal voltijds equivalenten personeel in 2022
  225 Vrijwilligers in 2022
Werkt rond
Waar
In België
Antwerpen
Vlaams-Brabant
Waals-Brabant
West-Vlaanderen
Oost-Vlaanderen
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Donorinfo

Op zoek naar duidelijke, objectieve en gedetailleerde gegevens over dit goede doel?

De rekeningen van deze organisatie zijn in alle transparantie en onafhankelijkheid geanalyseerd, toegelicht en gepubliceerd door Donorinfo.

Wat doet çavaria vzw?

Çavaria zet zich in voor het welzijn, gelijke rechten en gelijke kansen van holebi’s, transgender en intersekse personen* (LGBTI-personen). De voorbije 40 jaar verhoogde de aanvaarding en werden hun rechten versterkt. Toch is het welzijn van LGBTI-personen die trend niet gevolgd. In het dagelijkse leven worden LGBTI-personen vaak geconfronteerd met negatieve attitudes. Çavaria bouwt aan een solidaire en inclusieve samenleving met een brede kijk op seksuele oriëntatie, genderexpressie, genderidentiteit en seksekenmerken.  Çavaria is een beweging, een belangenorganisatie en een expertisecentrum.

(*) Er bestaan veel verschillende termen om je seksuele en genderidentiteit een naam te geven. Sommige mensen kiezen bewust voor geen label. Anderen kiezen voor een heel specifiek label. Belangrijk is dat je hier zelf over kan beslissen. Meer uitleg over termen vind je in onze woordenlijst. 

 


Teksten en foto's worden door de organisaties gewijzigd.
Laatste wijziging door de organisatie: 12/06/2024

Hoe kan je çavaria vzw helpen?

Je vindt ons ook terug op volgende platformen:

Opbrengsten in 2022

  €63.708 Particuliere giften en bedrijfsmecenaat
  €1.474.345 Overheidssubsidies
  €33.707 Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen
  €23.521 Andere bedrijfsopbrengsten
çavaria vzw

Kammerstraat 22
9000 Gent
België

steun@cavaria.be