Belgische Cardiologische Liga vzw

Preventie- en ondersteuningsacties rond hart- en vaatziekten

Ieder uur overlijden drie Belgen aan hart- en vaataandoeningen.

Wereldwijd zijn hart- en vaatziekten nog steeds de voornaamste doodsoorzaak.

Dat cijfer kan alleen dalen door actieve preventie.

Preventie is een werkwoord. Precies dat werk is wat de Belgische Cardiologische Liga doet.

  3.30 Aantal voltijds equivalenten personeel in 2022
  1 Vrijwilligers in 2022
Werkt rond
Waar
In België
Antwerpen
Vlaams-Brabant
Waals-Brabant
West-Vlaanderen
Oost-Vlaanderen
Henegouwen
Luik
Limburg
Luxemburg
Namen
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Donorinfo

Op zoek naar duidelijke, objectieve en gedetailleerde gegevens over dit goede doel?

De rekeningen van deze organisatie zijn in alle transparantie en onafhankelijkheid geanalyseerd, toegelicht en gepubliceerd door Donorinfo.

Afbeelding
Brochures

Wat doet Belgische Cardiologische Liga vzw?

De missie van de Belgische Cardiologische Liga

  • Het overlijden door cardiovasculaire ziekten verminderen door informatie over preventie gratis beschikbaar te stellen en toegankelijk te maken voor iedereen,
  • Patiënten begeleiden na een hart- of vaatprobleem.
  •  Het publiek sensibiliseren over de preventie en opsporing van hart- en vaatziekten.

 

Onze acties :

  • De bevolking informeren over cardiovasculaire risico's (via kranten en andere media, campagnes);
  • Raadgevingen, begeleiding en andere relevante informatie verspreiden die uitgaat van cardiologen die zich rechtstreeks tot de bevolking richten;
  • Patiënten die lijden aan cardiovasculaire aandoeningen en hun familie helpen en steunen door persoonlijk antwoorden te bieden op de vragen waar ze mee zitten;
  • Grootschalige preventiecampagnes organiseren om de bevolking te helpen gezonder te leven;
  • Proactief risicofactoren opsporen onder de bevolking om cardiovasculaire problemen te voorkomen. Dat opsporingsonderzoek vindt plaats op openbare locaties en is kosteloos;
  • Kosteloze raadplegingen bij cardiologen organiseren voor de meest behoeftigen.


Teksten en foto's worden door de organisaties gewijzigd.
Laatste wijziging door de organisatie: 12/06/2024

Hoe kan je Belgische Cardiologische Liga vzw helpen?

 

Uw gift kan een leven redden

De Belgische Cardiologische Liga wordt door de staat niet gesubsidieerd. Alleen dankzij gulle giften en legaten van de bevolking en van sponsors kunnen wij onze acties sedert meer dan 50 jaar tot een goed einde brengen.

Indien uw bijdrage op jaarbasis minimum 40€ bedraagt, kunt u tot  45% van uw gift terugvorderen via uw belastingaangifte.

Iedere gift van minimaal 40€ is 45% aftrekbaar!

De Liga dankt u van harte !

Opbrengsten in 2022

  €50.267 Particuliere giften en bedrijfsmecenaat
  €0 Overheidssubsidies
  €256.728 Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen
  €7.360 Andere bedrijfsopbrengsten