11.11.11 - Koepel van Internationale Solidariteit vzw

Koepelvereniging voor internationale solidariteit

11.11.11 streeft naar mondiale rechtvaardigheid. Een wereld waarin sociale, burgerlijke, politieke, culturele en economische rechten voor iedereen gerealiseerd zijn binnen de grenzen van de planeet.

  74.00 Aantal voltijds equivalenten personeel in 2020
  20000 Vrijwilligers in 2020
Werkt rond
in
Antwerpen
Vlaams-Brabant
West-Vlaanderen
Oost-Vlaanderen
Limburg
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Afrika
Azië
Zuid-Amerika
Congo
Rwanda
Burundi
Peru
Bolivia
Ecuador
Indonesië
Filipijnen

Donorinfo

Op zoek naar duidelijke, objectieve en gedetailleerde gegevens over dit goede doel?

De rekeningen van deze organisatie zijn in alle transparantie en onafhankelijkheid geverifieerd, toegelicht en gepubliceerd door Donorinfo.

Afbeelding
11.11.11 actievoeders

Wat doet 11.11.11 - Koepel van Internationale Solidariteit vzw?

De missie van 11.11.11

Wereldwijd leveren mensen dagelijks strijd voor een rechtvaardige wereld zonder armoede. 11.11.11 strijdt op diverse vlakken met hen mee. Door internationale solidariteit (of herverdeling van macht en middelen) te bepleiten, te faciliteren én zelf in de praktijk brengen, versnellen we de transitie naar een mondiaal rechtvaardig systeem. Met deze missie benadrukt 11.11.11 het universele en internationale karakter van solidariteit. We zijn, over de grenzen heen, met elkaar verbonden om onze gezamenlijke toekomst veilig te stellen.

In België voert 11.11.11, samen met haar 60 lidorganisaties en 330 lokale vrijwilligersgroepen, campagnes voor een solidaire wereld.

Visie en aanpak

Miljoenen mensen krijgen nog altijd niet waar ze recht op hebben: voldoende voedsel, schoon drinkwater, gezondheidszorg, een basisopleiding, een leefbaar inkomen, veiligheid en vrijheid van meningsuiting. Om die rechten voor iedereen af te dwingen, kiest 11.11.11 voor een structurele aanpak en richt ze zich samen met haar leden en partnerorganisaties op de instanties die het economisch en sociaal beleid vorm geven.

Wat doet 11.11.11?

11.11.11 brengt organisaties en activisten samen om actie te voeren voor een rechtvaardige wereld: voor het recht op voedsel, het klimaat, waardig werk, schuldkwijtschelding, ... 

11.11.11 werkt samen met lokale partnerorganisaties in een aantal landen, zoals Congo, Rwanda, Burundi, Indonesië, de Filipijnen, Peru, Colombia.

Laatste wijziging: 08/03/2022

Hoe kan je 11.11.11 - Koepel van Internationale Solidariteit vzw helpen?

 

In heel Vlaanderen en Brussel zetten zo'n 20.000 mensen zich in voor 11.11.11, voornamelijk tijdens de najaarscampagne rond 11 november, maar sommigen ook het hele jaar door. Je bent welkom bij één van onze meer dan 300 lokale vrijwilligersgroepen. Neem zeker een kijkje op https://11.be/doemee of neem contact op met info@11.be om te weten te komen hoe je in contact kan komen met de groep in je buurt.

 

Opbrengsten in 2020

  €4.885.314 Particuliere giften en bedrijfsmecenaat
  €9.629.830 Overheidssubsidies
  €202.042 Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen
  €168.639 Andere bedrijfsopbrengsten