't Pasrel is een Brussels woord voor bruggetje, een opstap naar toekomstige hulp.

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2006

Emile Zolalaan 50
1030
Brussel
02/524 41 26

De missie van 't Pasrel

’t Pasrel probeert samen met de minderjarige en zijn gezin te zoeken hoe er een 'overgang' kan worden gerealiseerd, een weg van problematische leefsituatie naar een situatie waarin de onderlinge relaties door de betrokkenen als meer bevredigend worden ervaren.


Wat doet 't Pasrel?

’t Pasrel wil voor minderjarigen en hun gezinnen de situatie mee helpen uitklaren en een advies formuleren voor eventueel verdere hulpverlening. Het advies is het resultaat van een continu en dynamisch proces. De hypothesen omtrent de (gezins)problematiek worden voortdurend, van bij aanvang en gedurende het verdere verloop van de begeleiding, geformuleerd, getoetst en eventueel aangepast of veranderd. Dit gebeurt in de mate van het mogelijke steeds in samenspraak met de minderjarige en zijn context. De doelstelling van de hulpverlening is een aanzet geven tot verandering. Dit wil zeggen dat ’t Pasrel probeert nieuwe inzichten te creëren, zodat cliënten op termijn vanuit nieuwe inzichten leren handelen. We vinden een basishouding van respect en van open communicatie daarbij belangrijk, zowel naar onze cliënten en verwijzers als naar onze medewerkers.
Een belangrijk uitgangspunt is dat we zowel ouders als jongeren zien als handelingsbekwame mensen. Dit betekent dat we jongeren ernstig nemen en stilstaan bij hun kijk en hun beleving van de aanmeldingsreden. Bovendien gaan we er ook vanuit dat ze zelf hun beslissingen nemen en hun keuzes maken en dus de volle verantwoordelijkheid dragen voor hun gedrag. Een logisch gevolg hiervan is dat we werken met een ‘open deur’ en niet met dwang.

Hoe kan jij 't Pasrel helpen?

Financiële steun

  • 't Pasrel wordt gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, Opgroeien. We zoeken daarnaast steeds sponsoring voor extra uitgaven: renovaties infrastructuur en diverse aankopen voor leefgroepwerkingen. 

Materiaal

  • informatica/burotica
  • speelgoed/knutselmateriaal
  • werkgereedschap
  • kinderverzorgingsmateriaal
  • didactisch- en schoolmateriaal
  • meubilair/elektro-huishoudtoetstellen
  • hygiëne- en onderhoudsprodukten
  • kledij/huishoudlinnen
  • medisch materiaal
Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 12/05/2021