't Pasrel vzw

't Pasrel is een Brussels woord voor bruggetje, een opstap naar toekomstige hulp

Pasrel is een Brussels woord voor bruggetje. Samen met gezinnen in moeilijke leefsituaties zoeken 
we naar nieuw perspectief. We bieden kortdurende hulpverlening, die gezinnen in beweging wil 
brengen.

  47.78 Aantal voltijds equivalenten personeel in 2023
  33 Vrijwilligers in 2023
Werkt rond
Waar
In België
Vlaams-Brabant
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Donorinfo

Op zoek naar duidelijke, objectieve en gedetailleerde gegevens over dit goede doel?

De rekeningen van deze organisatie zijn in alle transparantie en onafhankelijkheid geanalyseerd, toegelicht en gepubliceerd door Donorinfo.

Wat doet 't Pasrel vzw?

De missie van 't Pasrel

Pasrel is een Brussels woord voor bruggetje. Samen met gezinnen in moeilijke leefsituaties zoeken we naar nieuw perspectief. We bieden kortdurende hulpverlening, die gezinnen in beweging wil brengen.

 

Wat doet 't Pasrel?

’t Pasrel wil voor minderjarigen en hun gezinnen de situatie mee helpen uitklaren en een advies formuleren voor eventueel verdere hulpverlening. Het advies is het resultaat van een continu en dynamisch proces. De hypothesen omtrent de (gezins)problematiek worden voortdurend, van bij aanvang en gedurende het verdere verloop van de begeleiding, geformuleerd, getoetst en eventueel aangepast of veranderd. Dit gebeurt in de mate van het mogelijke steeds in samenspraak met de minderjarige en zijn context. De doelstelling van de hulpverlening is een aanzet geven tot verandering. Dit wil zeggen dat ’t Pasrel probeert nieuwe inzichten te creëren, zodat cliënten op termijn vanuit nieuwe inzichten leren handelen. We vinden een basishouding van respect en van open communicatie daarbij belangrijk, zowel naar onze cliënten en verwijzers als naar onze medewerkers.
Een belangrijk uitgangspunt is dat we zowel ouders als jongeren zien als handelingsbekwame mensen. Dit...


Teksten en foto's worden door de organisaties gewijzigd.
Laatste wijziging door de organisatie: 21/06/2024

Hoe kan je 't Pasrel vzw helpen?

Opbrengsten in 2023

  €15.586 Particuliere giften en bedrijfsmecenaat
  €3.884.218 Overheidssubsidies
  €0 Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen
  €0 Andere bedrijfsopbrengsten
't Pasrel vzw

Emile Zolalaan 50
1030 Brussels
België

administratie@tpasrel.be