vzw Osjosma zorgt voor een gezinsvervangend tehuis (weeshuis) in Haïti.

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2009

De missie van Osjosma

De vzw OSJOSMA stelt zich tot doel initiatieven en projecten voor kinderen te ondersteunen in alle facetten van hun werking met verzelfstandiging (onafhankelijkheid van hulp) als uiteindelijk doel. Het werkterrein is beperkt tot Haïti.  OSJOSMA is reeds sinds 2003 als feitelijke vereniging in Haïti actief onder de naam Sint-Jozef Werkman FV. Met ingang van 2010 heeft zij het statuut van vzw aangenomen onder de naam OSJOSMA.

Wat doet Osjosma?

OSJOSMA Haïti, Saint-Michel de l'Attalaye, Rue Calvaire, weeshuis, actuele bezetting 35 kinderen, uitbreiding voorzien tot 40 kinderen:

 • investeren in een voorziening (woongelegenheid) voor weeskinderen - momenteel zijn twee gebouwen in gebruik voor twee leefgroepen, namelijk Sen Jozef voor kinderen tot ongeveer 14 jaar en Sen Franswa tot 18 jaar. In Sen Jozef slapen de kinderen in twee zalen, in Sen Franswa per twee op een kamer.
 • Het weeshuis is gezinsvervangend. De kinderen wonen er, gaan naar school, krijgen twee maaltijden per dag en alle noodzakelijke medische hulp. Bovendien hebben ze een eigen stek ook op de slaapzalen.
 • aankoop vee, aankoop landbouwgronden (uitbreiding en verdere ontwikkeling van de boerderij)
 • kleine investeringen zoals de aankoop van een diepvriezer, een gasfornuis, meubelen,...
 • in het voorjaar van 2017 werd gestart met de bouw van een derde wooneenheid, Sent An genaamd. De overheid verplicht via haar controlerende orgaan IBESR (tegenhanger van Kind & Gezin) om meerderjarigen apart onder te brengen. De ruwbouw is nagenoeg af (medio 2018). Verdere afwerking zal volgen naargelang de budgetten dat toelaten. Verwacht wordt dat het gebouw ten laatste in 20121 in gebruik genomen kan worden.

De vzw werkt er ook samen met Jeannine De Beleyr van Ti soley leve op educatief vlak (pedagogische begeleiding en vorming) en Maité Mertens van Timounaid op logistiek niveau (verzending hulpgoederen). Bovendien worden vriendschappelijke contacten onderhouden met pater Jan Hoet en zijn project Mamosa in Port-au-Prince. Mogelijk kan hij jongeren een studiekans geven in de hoofdstad vanaf het academiejaar 2019-2020.

Hoe kan jij Osjosma helpen?

Financiële steun

 • Het budget per maand is momenteel 4.0300 USD. Door een gestegen dollarkoers in 2016 en 2017 zag Osjosma zich echter genoodzaakt om investeringen uit te stellen. Om alle investeringen die gepland zijn in verband met de nieuwbouw Sent An te financieren is ongeveer 75.000 USD nodig.
 • Daarnaast moeten af en toe herstellingen uitgevoerd worden (o.a. vloer eerste verdieping van het hoofdgebouw 4.000 USD) en enkele kleine verbeteringen in datzelfde gebouw (betere uitbouw keuken en voorraadkamer 5.000 USD).

Vrijwilligers in België

 • fondsenwerving
 • vertalingen: EN

Vrijwilligers in het buitenland

 • logistieke hulp (sanitair, schrijnwerkerij, elektriciteit)

Materiaal

 • speelgoed, knutselmateriaal
 • werkgereedschap
 • hygiëne- en onderhoudsproducten, ook zeep
 • medicatie
 • schoolmateruaal (boekentassen)
 • schoeisel en kleren
Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 04/06/2021